Grups de recerca

utillatge de laboratori

En aquesta pàgina es mostra una llista dels grups de recerca reconeguts per la Generalitat de Catalunya en la darrera convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR). Aquest llistat es genera automàticament a partir de la informació continguda a la base de dades GREC de la Universitat de Barcelona. Per obtenir una visió detallada de tots els grups d'investigació existents en cada departament s'ha de consultar la pàgina web corresponent:

Grups de recerca reconeguts per la Generalitat de Catalunya


Comparteix-ho: