Universitat de Barcelona

Grau en Química

Pla d'estudis

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 144
Optativa 24
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 12
TOTAL 240

Assignatures per curs i semestre

PRIMER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Biologia 1 FB 6
Física I 1 FB 6
Matemàtiques I 1 FB 6
Química Aplicada I 1 FB 6
Química Bàsica I 1 FB 6
Física II 2 FB 6
Matemàtiques II 2 FB 6
Química Aplicada II 2 FB 6
Química Bàsica II 2 FB 6
Recursos Informàtics 2 FB 6
SEGON CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Ciència de Materials 1 OB 6
Enginyeria Química 1 OB 6
Química Analítica 1 OB 6
Química Física I 1 OB 6
Química Inorgànica I 1 OB 6
Laboratori Bàsic de Química Analítica 2 OB 4.5
Laboratori Bàsic de Química Física 2 OB 4.5
Qualitat i Prevenció 2 OB 3
Química Física II 2 OB 6
Química Inorgànica II 2 OB 6
Química Orgànica I 2 OB 6
TERCER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Anàlisi Instrumental 1 OB 6
Documentació Química 1 OB 3
Laboratori Bàsic de Química Inorgànica 1 OB 4.5
Laboratori Bàsic de Química Orgànica 1 OB 4.5
Química Física III 1 OB 6
Química Orgànica II 1 OB 6
Ampliació de Química Analítica 2 OB 6
Laboratori de Química Analítica 2 OB 6
Laboratori de Química Física 2 OB 6
Química Inorgànica III 2 OB 6
Química Orgànica III 2 OB 6
QUART CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Bioquímica 1 OB 6
Laboratori de Química Inorgànica 1 OB 6
Laboratori de Química Orgànica 1 OB 6
Gestió de Projectes 2 TR 6
Treball Final de Grau 2 TR 12
Assignatures Optatives 1 OT 12
Assignatures Optatives 2 OT 12
Comparteix-ho: