Doctorat

El títol de doctor és la qualificació màxima que la Universitat pot concedir i s’aconsegueix cursant un programa de doctorat i superant la defensa de la Tesi Doctoral.

  • En la web de l'Escola de Doctorat trobareu informació general i actualitzada sobre normatives, tràmits, elaboració i defensa de la Tesi Doctoral, etc.
  • Per informació sobre els programes de Doctorat en els què intervé la Facultat de Química, adreceu-vos a la pàgina corresponent de l'apartat "Recerca".
  • Per informació sobre les funcions i composició de la Comissió de Doctorat de la Facultat de Química, cal dirigir-se a aquesta pàgina de la secció "Coneix la Facultat".
  • Finalment, en aquesta mateixa pàgina trobareu informació específica sobre els tràmits burocràtics referents a l'admissió, realització i defensa de la Tesi Doctoral a la Facultat de Química.