Recursos docents

 • Aquest servei permet a l’alumnat i professorat accés sense limitacions físiques ni horàries a una aula d’informàtica com les que es troben a les Facultats. Només caldrà disposar d’accés a Internet i un navegador.
 • Disposem d’una sèrie d’eines i recursos que ens poden ajudar a elaborar un bon examen de tipus test: des de verificadors ortogràfics, que permeten assegurar l’ortografia (i en algun cas la gramàtica i l’estil) dels textos, i traductors automàtics, que generen a l’instant textos en altres llengües que serveixen de punt de partida per als documents finals; fins a consells i recomanacions metodològics, formals i de redacció, per fer un plantejament eficaç de l’examen; passant per recursos de cerca de terminologia, que garanteixen que els termes que fem servir són els més adequats.

 • Pàgina web amb material audiovisual informatiu sobre l'utillatge i procediments bàsics propis del laboratori químic. Molt adient per a estudiants de primers cursos.
 • QUBuntu (programari d'utilitat en química)

  QUBuntu inclou una distribució del sistema operatiu GNU / Linux basada en Ubuntu, i diverses aplicacions útils per als estudiants i professionals en el camp de la química experimental i computacional, com ara programari d'ofimàtica (editor de text, fulls de càlcul, presentacions, etc.), editor per a textos amb equacions matemàtiques i/o fórmules químiques, aplicacions de representació molecular i de diagrames de flux de processos, calculadores científiques, paquets matemàtics numèrics i simbòlics, compiladors o intèrprets per a Python, Fortran, C, etc.
   

  Instal·lació (informació actualitzada el desembre de 2023):

  - Instruccions per a la seva instal·lació (també disponibles les versions en espanyol i anglès)

  - Arxiu .iso per a la seva instal·lació

 • Hi podeu trobar informació genèrica de la UB sobre aquest tema, com ara:

  • Apartat del llibre d’estil de la UB amb criteris, recomanacions i recursos que poden ser útils per redactar, especialment, treballs finals de grau (TFG), treballs finals de màster (TFM) i tesis doctorals.
  • Guia amb orientacions i exercicis autoavaluatius per a la redacció i presentació escrita i oral del TFG. També hi podeu trobar les llistes de control per verificar que no us heu deixat res.
 • El reportatge presenta les mesures de seguretat i higiene que cal implementar davant els riscos laborals que els investigadors, tècnics, estudiants i docents poden trobar en laboratoris de recerca i docència durant l'ús i la manipulació de determinats productes, que es divideixen, segons el seu origen, en quatre grans grups: químics, biològics, associats amb material ràdioactiu i derivats d'experiments amb animals.
 • UBTERM és el portal de consulta dels vocabularis i diccionaris terminològics publicats pels Serveis Lingüístics i elaborats amb la participació del professorat i l'alumnat de la UB. És una eina de consulta molt útil perquè us facilita la forma correcta d’un terme en català, castellà i anglès (i a vegades en altres llengües). Segons l’objectiu específic de cada obra, també pot contenir definicions, notes o il·lustracions, entre d’altres.

Comparteix-ho: