Suport a l'estudiant

Existeixen diversos programes i figures organitzatives que donen suport i recolçament a l'estudiant durant la seva etapa a la Facultat.

Plans de acció tutorial del estudis de grau i màster

Els estudis oferts per la Facultat de Química incorporen la figura del professor-tutor amb una sèrie de funcions definides en els corresponents plans d'acció tutorial. La informació sobre aquest programa de tutoria es pot consultar en l'apartat corresponent a "Suport a l'estudi" de cada grau i màster.

Programa d'inclusió de la Facultat de Química

El Programa d’Inclusió te l’objectiu d’ajudar als alumnes amb necessitats especial adaptant els recursos d’aprenentatge i avaluació a cada situació concreta.

Unitat de teràpia de la conducta a la Facultat de Psicologia

En aquesta pàgina trobareu informació sobre programes per millorar el rendiment acadèmic dels alumnes i per afrontar la por a parlar en públic.

Servei d'atenció a l'estudiant (SAE)

El Servei d'Atenció a l'Estudiant (SAE) es crea amb l'objectiu de generar un espai especialitzat per atendre d'una manera personalitzada el futur alumnat, estudiants, estudiants amb necessitats educatives especials, temporals i interculturals per facilitar-los la  informació, l'orientació, l'assessorament, el suport i l'ajut necessaris durant tot el període d'aprenentatge i procés d'inserció professional, així com per aconseguir que tots els estudiants puguin conèixer les orientacions generals de la política universitària de la UB.