Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Enginyeria Química

Presentació

Laboratori químic - Màster d

El màster en Enginyeria Química, equivalent a l'enginyeria superior en especialitat de Química Industrial, s'adreça als estudiants que han cursat el grau d'Enginyeria Química i volen completar la formació en aquesta branca del saber. Es pretén, d'una banda, completar la formació bàsica per garantir una bona trajectòria professional en la indústria química, i, de l'altra, donar les bases per a tots els que busquin assolir una bona formació per endegar una carrera d'investigador en problemes de naturalesa quimicoindustrial amb una vessant aplicada.
El màster d'Enginyeria Química s'adapta especialment bé a les característiques socioeconòmiques de l'entorn de Barcelona, que concentra una bona part de les indústries químiques bàsiques, intermèdies, de productes finals i de formulació de Catalunya. A l'entorn de Barcelona, la indústria química està relacionada amb la producció, venda, distribució i assessorament en productes químics, farmacèutics, alimentaris i altres indústries afins, i és rellevant tenir en compte les implicacions mediambientals i energètiques relacionades.
El màster que planteja la Universitat de Barcelona aprofundeix en els conceptes i fonaments de l'enginyeria química i, alhora, posa l'èmfasi en una formació orientada a tothom que ha de treballar en la indústria química transformadora, que és la dominant a l'àrea de Barcelona, i en altres d'íntimament relacionades, com ara l'alimentària, farmacèutica, biotecnològica, de l'energia, de materials, etc.
És important assenyalar que, per la tradició del centre que imparteix el màster (la Facultat de Química), es persegueix també una formació equilibrada en química i enginyeria química.
El màster ofereix l'orientació experimental necessària per a qui vulgui continuar estudis de doctorat.

Dades bàsiques

InteruniversitariNo
Crèdits90
Modalitat de docènciaPresencial
Complements de formació
Centre de gestióFacultat de Química
Places25
Idioma de docència35 % català - 35 % espanyol - 30 % anglès
Preu orientatiu per crèdit18,46 euros per crèdit (71 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2022-2023
CoordinacióJAVIER TEJERO SALVADOR
Comparteix-ho: