FODIP

Formació Docent i Innovació Pedagògica
Presentació: 

El grup FODIP, grup consolidat d’innovació docent per la Universitat de Barcelona, es defineix pel seu eix fonamental d’estudi, la formació, al qual s’aproxima des de les diferents perspectives i mirades dels seus components. El repte assumit per tot el grup és l’anàlisi, la descripció, la comprensió i la interpretació dels contextos educatius, els continguts, les metodologies i les necessitats formatives, les accions institucionals de formació i la seva avaluació. Tots els membres del grup s’acosten des de la teoria i la pràctica al fenomen de la formació i la innovació docent, condició que acompleixen tots els investigadors i investigadores.

Codi UB: 
GINDOC-UB/029
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: 
Serrat Antolí, Núria
Membres del grup: 
Elvira Martí Brossa
José Luis Medina Moya
Benet Castillejos Segura
Teresa Icart Isern
Serafín Antúnez Marcos
Susana Orozco Martínez
Trinidad Y. Mentado Labao
Juan José González López
Beatriz Jarauta Borrasca
Francesc Imbernón Muñoz
Zoia Bozu
Susanna Arànega Español
Lluís Carol Andrés
Alejandra Montané López
Emma Quiles Fernández
Gabriel Hervas Nicolás
Isaac Calduch Pérez
Ares Cruz Hernández
Judith Muñoz
Patricia Silva
Adrià Paredes Santín