La UB School of Sociology és el centre per a la recerca i l’ensenyament de postgrau en sociologia de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona

La Universitat de Barcelona, fundada l’any 1450, és la universitat pública més important de Catalunya i la que inclou l’oferta formativa més àmplia i completa de tot el territori. A més, és un dels centres de recerca més rellevants d’Europa, tant pel nombre de programes de recerca com per l’excel·lència aconseguida en aquest terrenyi la que registra un major impacte internacional de l’Estat espanyol.

La UB School of Sociology, creada el 2019, recull una llarga tradició de formació acadèmica sociològica i nombroses activitats de recerca d’excel·lència en l’àmbit internacional. El seu principal actiu acadèmic consisteix en la formació de:

  • Professionals amb capacitat analítica i prospectiva per a l’estudi dels processos de canvi i transformació social.
  • Personal investigador centrat en el disseny i l’aplicació d’innovacions a escala de projectes socials en organitzacions públiques i privades.
  • Personal científic en l’estudi del canvi social i la creació i desenvolupament de tecnologies socials que donin resposta i noves solucions als reptes col·lectius.

Cursos

Actualment la UB School of Sociology compta amb dos programes oficials a nivell de postgrau:
  • El Màster de Sociologia: Transformacions Socials i Innovació desenvolupa formativament l’actual grau de Sociologia i permet una ampliació competencial per a graduats de diferents disciplines, a banda de la de sociologia. Així mateix, facilita àmplies sortides professionals i proporciona una base adequada per seguir amb èxit els estudis de Doctorat en Sociologia.
  • El programa de Doctorat en Sociologia, adaptat a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), es defineix com un conjunt organitzat d’activitats formatives i de recerca que condueixen a l’obtenció del títol de doctor o doctora. Té com a objectius fonamentals preparar acadèmics, investigadors i professionals d’elit amb capacitat per dirigir les transformacions institucionals i proposar innovacions socials.

Recerca

L’objectiu de la UB School of Sociology és convertir-se en un centre atractiu per a la recerca i les activitats acadèmiques en l’àmbit de la sociologia dins de la Universitat de Barcelona. Un entorn acadèmic internacional que estimuli el debat intel·lectual i científic.

Actualment, la UB School of Sociology compta amb nou grups de recerca, tots ells reconeguts per la Generalitat de Catalunya. Durant els últims cinc anys, aquests grups han aconseguit inputs de recerca importants, tant a nivell europeu com estatal:

  • Direcció d’un projecte de l’Ideas Program de l’European Research Foundation (TRAMOD) i de tres projectes més del Programa marc de recerca de la Comissió Europea (IMPACT-EV, del FP7; CULTURALBASE i SOLIDUS, de l’Horitzo 2020); i participació com a socis en un projecte de recerca H2020 (PROTON) i en una xarxa d’intercanvi de professorat Marie Slodowska-Curie H2020 (INCASI).
  • Direcció d’un projecte HERA de l’European Science Foundation (The debt) i participacióen un KIC-Health EIT (CRISH).
  • Direcció d’un total de 10 projectes d’R+D+I del Pla Nacional de Recerca de l’Estat espanyol.
  • En els últims cinc anys el professorat del Departament de Sociologia ha publicat més de 400 articles acadèmics.

Reconeixement internacional

La UB forma part de les 25 millors universitats del món amb més de 400 anys d’història. A més, és la líder estatal en els principals rànquings internacionals i la universitat més innovadora de l’Estat espanyol.

La UB participa en diverses xarxes d’universitats internacionals, que inclouen el Grup Coïmbra i la Lliga d’Universitats de Recerca Europea (LERU), en què la UB destaca com l’única espanyola.

La UB School of Sociology ha fet una aposta important per la internacionalització, amb un màster que s’imparteix parcialment en anglès i amb possibilitat de pràtiques a l’estranger, així com convenis de col·laboració tant en l’àmbit del màster com del doctorat amb universitats europees. Paral·lelament també s’ha promogut la iniciativa ISDUB (International Sociological Debates at the UB) amb la presència de ponents de rellevància internacional com ara Erik O. Wright, Michael Burawoy, Rima Rudd, Loïc Wacquant, Loraine Gelsthorpe, Ivor Chipkin i John Mohr.