La UB School of Sociology està formada per nou grups de recerca integrats per investigadors que desenvolupen les seves tasques de recerca en les diferents àrees del centre. Tots els grups estan reconeguts per la Generalitat de Catalunya i compten amb una llarga tradició pel que fa a estudis sociològics a nivell nacional i internacional.

Anàlisi de Desigualtats i Nous Riscs Socials (AINSR)

Pàgina web

Àrees de recerca:

Desigualtat

 • Desigualtats socials, econòmiques i culturals
 • Pobresa i exclusió social
 • Desigualtats educatives
 • Mesures i indicadors

Benestar, qualitat de vida i polítiques socials

 • Demografia, llars, envelliment i curs de vida 
 • Canvis i polítiques familiars 
 • Polítiques socials que tracten la desigualtat i la pobresa
 • Salut, qualitat de vida i felicitat
 • Joventut i infància 

Organitzacions socials

 • Dinàmiques institucionals i organitzatives 

Cultura, coneixement i innovació

 • Organització social del coneixement, ciència i tecnologia

Centre d’Estudis sobre Cultura, Política i Societat (CECUPS)

Pàgina web

Àrees de recerca:

Organitzacions socials

 • Sociologia comparativa de la modernitat

Cultura, coneixement i innovació

 • Cultura, polítiques culturals i canvi social
 • Art, cultura i creativitat 

Benestar, Comunitat i Control Social (COPOLIS)

Pàgina web

Àrees de recerca:

Desigualtat

 • Desigualtats socials, econòmiques i culturals
 • Pobresa i exclusió social 
 • Desigualtats de gènere, sexualitats i feminisme
 • Violència, criminalitat, desviació i seguretat
 • Mesures i indicadors 

Benestar, qualitat de vida i polítiques socials

 • Demografia, llars, envelliment i curs de vida 
 • Canvis i polítiques familiars 
 • Polítiques socials que tracten la desigualtat i la pobresa 

Organitzacions socials

 • Sistemes polítics, economia política i democràcia
 • Treball, ocupacions i relacions de producció
 • Transformacions socials i polítiques 

Societat, comunitat i medi ambient

 • Conflicte social, moviments socials i ciutadania
 • Mobilitat i migracions

Cultura, coneixement i innovació

 • Innovacions socials i impacte social 

Creativitat, Innovació i Transformació Urbana (CRIT)

Pàgina web

Àrees de recerca:

Societat, comunitat i medi ambient

 • Governança local i benestar
 • Conflicte social, moviments socials i ciutadania 
 • Dinàmica residencial, regeneració urbana i polítiques d’habitatge
 • Sostenibilitat urbana, conflictes i reptes mediambientals

Cultura, coneixement i innovació

 • Innovacions socials i impacte social 

Benestar, qualitat de vida i polítiques socials

 • Joventut i infància 
 • Polítiques socials que tracten la desigualtat i la pobresa 
 • Desafiaments i polítiques educatives

Desigualtat

 • Pobresa i exclusió social 
 • Desigualtats educatives 

Estudis de Poder i Privilegi (EPP)

Pàgina web

Àrees de recerca:

Benestar, qualitat de vida i polítiques socials

 • Demografia, llars, envelliment i curs de vida 
 • Canvis i polítiques familiars 
 • Polítiques socials que tracten la desigualtat i la pobresa
 • Salut, qualitat de vida i felicitat 
 • Joventut i infància 

Organitzacions socials

 • Sistemes polítics, economia política i democràcia 
 • Treball, ocupacions i relacions de producció
 • Transformacions socials i polítiques 
 • Xarxes socials i capital social 
 • Dinàmiques institucionals i organitzatives

Societat, comunitat i medi ambient

 • Conflicte social, moviments socials i ciutadania 
 • Mobilitat i migracions 

Cultura, coneixement i innovació

 • Religions i espiritualitats 
 • Innovacions socials i impacte social 
 • Estudis de futur 

Ètica Economicosocial i Epistemologia de les Ciències Socials (GREECS)

Pàgina web

Àrees de recerca:

Desigualtat

 • Desigualtats socials, econòmiques i culturals
 • Pobresa i exclusió social

Benestar, qualitat de vida i polítiques socials

 • Polítiques socials que tracten la desigualtat i la pobresa
 • Salut, qualitat de vida i felicitat

Organitzacions socials

 • Sistemes polítics, economia política i democràcia 
 • Treball, ocupacions i relacions de producció
 • Ètica i filosofia política
 • Transformacions socials i polítiques

Societat, comunitat i medi ambient

 • Conflicte social, moviments socials i ciutadania

Cultura, coneixement i innovació

 • Organització social del coneixement, ciència i tecnologia

Grup d’Investigació Social Aplicada: Qualitat de Vida, Seguretat i Ciutadania (GRISA)

Pàgina web

Àrees de recerca:

Desigualtat

 • Desigualtats de gènere, sexualitats i feminisme 
 • Violència, criminalitat, desviació i seguretat 

Benestar, qualitat de vida i polítiques socials

 • Demografia, llars, envelliment i curs de vida 
 • Salut, qualitat de vida i felicitat 

Organitzacions socials

 • Xarxes socials i capital social 
 • Dinàmiques institucionals i organitzatives

Societat, comunitat i medi ambient

 • Sostenibilitat urbana, conflictes i reptes mediambientals 
 • Mobilitat i migracions 

Cultura, coneixement i innovació

 • Organització social del coneixement, ciència i tecnologia 

Teoria Sociològica i Impacte Social de la Recerca (TSIR)

El grup de recerca consolidat TSIR forma part de CREA, Community of Research on Excellence for All.

Pàgina web

Àrees de recerca:

Cultura, coneixement i innovació

 • Innovacions socials i impacte social
 • Organització social del coneixement, ciència i tecnologia

Desigualtat

 • Desigualtats de gènere, sexualitats i feminisme
 • Violència, criminalitat, desviació i seguretat
 • Desigualtats socials, econòmiques i culturals 
 • Pobresa i exclusió social 
 • Desigualtats educatives

Societat, comunitat i medi ambient

 • Mobilitat i migracions 

Organitzacions socials

 • Treball, ocupacions i relacions de producció 

Territori, Població i Ciutadania

Pàgina web

Àrees de recerca:

Benestar, qualitat de vida i polítiques socials

 • Demografia, llars, envelliment i curs de vida
 • Canvis i polítiques familiars 

Societat, comunitat i medi ambient

 • Mobilitat i migracions 
 • Dinàmica residencial, regeneració urbana i polítiques d’habitatge
 • Conflicte social, moviments socials i ciutadania