Anna Escobedo Caparros

Doctora en Sociologia (2009), Universitat Autònoma de Barcelona

Àrees de recerca:
  • Benestar, qualitat de vida i polítiques socials
    • Canvis i polítiques familiars
    • Salut, qualitat de vida i felicitat
  • Organitzacions socials
    • Treball, ocupacions i relacions de producció