Primer semestre de l’any acadèmic 2022-2023

A1 - Bàsic 1

 • Facultat de Filologia i Comunicació30 h
  Calendari Horari de classe
  Del 31 d’agost al 9 de setembre de 2022 Inscripció De dilluns a divendres, de 9:00 a 13:00
  Del 5 al 14 de setembre de 2022 Inscripció De dilluns a divendres, de 16:00 a 20:00
  Del 24 d’octubre al 21 de novembre de 2022 Inscripció De dilluns a dijous, de 14:00 a 16:00
  L’examen es farà l’últim dia de classe.
 • Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals30 h
  Calendari Horari de classe
  Del 7 al 16 de setembre de 2022 Inscripció De dilluns a divendres, de 9:00 a 13:00
  Del 10 d’octubre al 8 de novembre de 2022 Inscripció De dilluns a dijous, de 18:00 a 20:00
  L’examen es farà l’últim dia de classe.
 • Facultat d’Economia i Empresa30 h
  Calendari Horari de classe
  Del 7 al 30 de novembre de 2022 Inscripció De dilluns a dijous, de 14:00 a 16:00
  L’examen es farà l’últim dia de classe.
 • Campus Mundet30 h
  Calendari Horari de classe
  Del 17 d’octubre al 14 de novembre de 2022 Inscripció De dilluns a dijous, de 15:00 a 17:00
  L’examen es farà l’últim dia de classe.
 • Básic 1 a distància20 + 10 h
  Calendari Horari de videoconferència
  Del 27 de setembre al 27 d’octubre de 2022 Inscripció Dimarts i dijous, de 18:30 a 20:30
  Del 8 de novembre al 15 de desembre de 2022 Inscripció Dimarts i dijous, de 18:30 a 20:30
  El curs té 20 h de docència per videoconferència i 10 h de treball autònom de l’alumne a través del Campus Virtual. L’examen es farà a través del Campus Virtual l’endemà d’acabar les classes.

A2 - Bàsic 2

 • Facultat de Filologia i Comunicació40 h
  Calendari Horari de classe
  Del 17 d’octubre al 22 de novembre de 2022 De dilluns a dijous, de 14:00 a 16:00
  L’examen es farà l’últim dia de classe.
 • Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals40 h
  Calendari Horari de classe
  Del 9 de novembre al 20 de desembre de 2022 De dilluns a dijous, de 18:00 a 20:00
  L’examen es farà l’últim dia de classe.

B1 - Elemental

 • Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals 60 + 20 h
  Calendari Horari de classe
  Del 18 d’octubre de 2022 al 2 de febrer de 2023 Dimarts i dijous, de 18:00 a 20:30
  Aquest curs té 60 h de docència presencial i 20 h de treball autònom de l’alumne a través del Campus Virtual. L’examen escrit serà el 7 de febrer i l’oral el 9 de febrer de 2022.

B2 - Intermedi

 • Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals 80 h
  Calendari Horari de videoconferència Horari de classe
  Del 25 d’octubre de 2022 al 26 de gener de 2023 Dimarts, de 19:00 a 20:30 Dijous, de 18:00 a 20:30
  Els exàmens es faran de forma presencial. L’escrit l’11 de febrer de 2023 i l’oral el 7 i el 9 de febrer de 2023.

C1 - Suficiència

 • Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals 80 h
  Calendari Horari de videoconferència Horari de classe
  Del 24 d’octubre de 2022 al 25 de gener de 2023 Dilluns, de 19:00 a 20:30 Dimecres, de 18:00 a 20:30
  Els exàmens es faran de forma presencial. L’escrit l’11 de febrer de 2023 i l’oral el 6 i el 8 de febrer de 2023.

Suficiència en llengua catalana per al PDI (C1)

 • Suficiència en llengua catalana per al personal docent i investigador (C1)40 h
  Calendari Horari videoconferències
  Del 10 d’octubre al 14 de desembre de 2022Inscripció Dilluns i dimecres, de 18:00 a 20:30
  Del 13 d’octubre al 15 de desembre de 2022Inscripció Dimarts i dijous, de 18:00 a 20:30
  Aquest curs està pensat per preparar l’examen de C1 PDI. La docència es farà per videoconferència.
  Una setmana abans de l’inici del curs s’enviarà un correu amb la informació necessària.
  Propera convocatòria d’examen: 16 de desembre de 2022. Més informació.

C2 - Superior

 • Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals 80 h
  Calendari Horari de videoconferència Horari de classe
  Del 24 d’octubre de 2022 al 25 de gener de 2023Inscripció (fins a les 12:00 del 15/09) Dilluns, de 19:00 a 20:30 Dimecres, de 18:00 a 20:30
  Els exàmens es faran de forma presencial. L’escrit l’11 de febrer de 2023 i l’oral el 6 i el 8 de febrer de 2023.