El servidor webpub.ub.edu és un servidor de publicació al qual podem connectar-nos mitjançant SFTP per accedir  a l’espai web de l’hostatgeria de la UB.

Teniu més informació aquí