Adequació

Correspondència del grau de formalitat i l'adequació amb l'objectiu comunicatiu

Presentació amb un discurs adequat

Presentació amb un discurs inadequat

El grau de formalitat i terminologia es mantenen al llarg del discurs, però s’utilitzen mots crossa i coixins fonètics.

[El discurs és real i pot contenir errors lingüístics.]