Recursos

Català

Espanyol

Anglès

 

Català

Diccionaris
 DIEC Diccionari normatiu de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalanshttp://dlc.iec.cat/index.html
 DICCIONARI.CAT Diccionari de la llengua catalana que ofereix, en línia, el contingut actualitzat del Gran diccionari de la llengua catalana. Elaborat pel Grup Enciclopèdia Catalana.   També es pot consular l’ Enciclopèdia Catalana.www.diccionari.cat       www.enciclopedia.cat
 LOFC Diccionari de manlleus i les equivalències existents en català.http://ca.oslin.org/loanwords.php
 OPEN THESAURUS Diccionari de sinònims de la llengua catalana en línia. La funció de cerca mostra tots els sentits assignats a una paraula.http://openthesaurus.softcatala.org/
 DICCIONARIS.CAT Diccionari de sinònims de la llengua catalana en línia. És un portal de Larousse Editorial.http://www.diccionaris.cat/
 DCVB Diccionari que recull variants dialectals de la llengua catalana.http://dcvb.iecat.net/
CRITERIS LINGÜÍSTICS
 CUB Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Conté criteris lingüístics, bibliogràfics, d’estil i convencions.http://www.ub.edu/criteris-cub/cercador.php
 OPTIMOT Servei de consultes lingüístiques per resoldre dubtes de català, fer traduccions del castellà-català i conjugar verbs.http://aplicacions.llengua.gencat.cat/llc/AppJava/index.html
RECURSOS TERMINOLÒGICS
  TERMCAT Centre de terminologia. Proporciona diccionaris especialitzats en línia, un cercador de termes especialitzats amb la definició (Cercaterm) i un centre de neologismes.http://www.termcat.cat/ca
  VOCABULÀRIA Blog terminològic del Serveis Lingüístics (SL) de la Universitat de Barcelona (UB). Proporciona nous termes especialitzats que s’inclouen a la llengua catalana. També compta amb un portal de consulta i resolució de dubtes lèxics i terminològics: accés a diccionaris, vocabularis, bases de dades, etc.http://www.ub.edu/xdl/vocabularia/
 SENS DUBTE Portal dels SL de la Universitat de Barcelona que gestiona consultes lingüístiques i terminològiques.https://www.ub.edu/sl/ca/assessorament/consultes.html
 UBTERM Portal de consulta dels vocabularis i diccionaris terminològics editats pels Serveis Lingüístics (català, castellà i anglès).http://www.ub.edu/ubterm/presentacio.html
 VOCABULARIS BÀSICS MULTILINGÜES D’ESPECIALITATS Recull dels vocabularis multilingüe d’especialitats per consultar en línia editats pels Serveis Lingüístics de la UB.http://www.ub.edu/sl/ca/acollida/vobasics.php
RECURSOS PER DESENVOLUPAR HABILITATS LINGÜÍSTIQUES
 CENTRE D’AUTOAPRENENTATGE Els centres d’autoaprenentatge ofereixen materials i recursos per millorar algun aspecte de les llengües del TFG.www.ub.edu/sl/cal
AUTOAPRENENTATGE DE CATALÀ Guia en línia per a autoaprenents de català de qualsevol nivell, des d’inicial (A1) fins a avançat (C2). S’hi inclouen recomanacions de recursos per aprendre, practicar i millorar la llengua catalana de manera autònoma i gratuïta. També s’hi pot trobar un pla d’acompanyament, suggeriments per a l’autoaprenentatge i les opcions d’acreditació dels certificats de llengua catalana. https://www.ub.edu/autoaprenentatgecatala/
 RECURSOS LINGÜÍSTICS Recull de recursos i materials pel procés de redacció i d’edició de textos www.ub.edu/sl/ca/alt/recursos/
LLENGUA DE MESTRES Recurs d’autoaprenentatge de llengua catalana per millorar la competència lingüística dels estudiants de la Facultat d’Educació. Conté explicacions i exercicis autocorrectius de llengua. S’hi poden treballar aspectes de fonètica, gramàtica, expressió oral i escrita. https://www.ub.edu/catalaeducacio/
 CUINA LINGÜÍSTICA PER A QUÍMICS Conjunt de recursos dels SL de la UB que facilita la redacció de temes químics, la qualitat de la llengua i la seva terminologia.http://www.ub.edu/sl/facultat/quimica/
REBOTIGA LINGÜÍSTICA DE FARMÀCIA Web dels SL de la UB que conté recursos per redactar textos científics en català dins el camp de la farmàcia.http://www.ub.edu/sl/facultat/farmacia/
 COM COMUNICAR Recursos per avaluar i millorar les competències comunicatives a la universitat.http://www.upc.edu/slt/comcomunicar/#.VSzNjtysVnM
 ARGUMENTA Per millorar les competències lingüístiques i comunicatives en l’àmbit acadèmic i professional.http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/
 PARLA.CAT Espai virtual per aprendre català. Es poden fer cursos lliures o amb tutoria.www.parla.cat
 ITINERARIS D’APRENENTATGE Material autocorrectiu dels nivells intermedi i suficiència per millorar aspectes lingüístics del TFG.https://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-aprenentatge/suficiencia/index.htm
 CORRECTORS
 ESLUB Assistent per a la revisió escrita de textos en català. Localitza i esmena determinats errors habituals o aplica tries lèxiques, morfològiques i sintàctiques del CUB.http://www.ub.edu/sl/ca/alt/recursos/eslub/
 RETRUCS  Blog dels Serveis Lingüístics de la UB que facilita eines i trucs que poden ser útils per facilitar l’edició, redacció, traducció i verificació ortogràfica de documents i textos.http://www.ub.edu/retrucs/
DICCIONARIS COMPLEMENTARIS PER AL VERIFICADOR DEL WORD Diccionaris complementaris dels SL de la UB, que complementen el diccionari propi del paquet ofimàtic i permet suplir moltes de les limitacions dels verificadors ortogràfics.http://www.ub.edu/sl/ca/alt/recursos/diccionari/
 TRADUCTORS
 TRADUCCIÓ AUTOMÀTICA EN LÍNIA Traductors automàtics recomanats pels SL de la UB.http://www.ub.edu/sl/ca/alt/recursos/traductors/
 TRADUCCIÓ AUTOMÀTICA EN LÍNIA Llista de traductors en línia de gencat.cat https://llengua.gencat.cat/ca/eines_i_serveis/traduccio-automatica-en-linia/
 CERCADORS
 MOTORS DE CERCA DIRECTA Llistat de diccionaris, vocabularis, terminologia, traductors i recursos. El recurs permeten fer una consulta directament des del navegador sense haver d’accedir prèviament al web del recurs.http://www.ub.edu/sl/ca/alt/recursos/motors/
 ENLLAÇA! Directori d’enllaços dels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona.http://www.ub.edu/enllaca/directori.php?branca=431

 

Espanyol

 Obres normatives de la Real Academia Española
DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA Diccionari general del l’espanyol
http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae
DICCIONARIO PANHISPÁNICO DE DUDAS Diccionari per resoldre dubtes concrets d’ortografia, lèxic i gramàtica
http://www.rae.es/recursos/diccionarios/dpd
DICCIONARIO DE AMERICANISMOS Diccionari de termes propis de l’espanyol d’Amèrica. http://www.asale.org/recursos/diccionarios/damer
DICCIONARIO DEL ESPAÑOL JURÍDICO Diccionari de termes jurídics de l’espanyol
http://dej.rae.es/
NUEVA GRAMÁTICA DE LA LENGUA ESPAÑOLA Obra explicativa de la gramàtica de l’espanyol.
http://aplica.rae.es/grweb/cgi-bin/buscar.cgi
ORTOGRAFÍA DE LA LENGUA ESPAÑOLA Obra explicativa de l’ortografia de l’espanyol.
http://aplica.rae.es/orweb/cgi-bin/buscar.cgi
 Altres diccionaris
DICCIONARIO CLAVE Diccionari general de l’espanyol, amb informació etimològica, morfològica, sintàctica i d’ús, en alguns casos.
http://clave.smdiccionarios.com/app.php
DICCIONARIO SALAMANCA DE LA LENGUA ESPAÑOLA Diccionari per a estudiants i professors d’espanyol

http://fenix.cnice.mec.es/diccionario

 

DICCIONARIO INVERSO DIRAE Diccionari basat en el Diccionario de la Real Academia Española. La cerca es fa a partir de la definició.
http://dirae.es
DICCIONARIO DE SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO  

http://www6.uniovi.es/dic/sinon.html

DICCIONARIO DE SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS DE BUSCAPALABRA  

https://www.buscapalabra.com/sinonimos-y-antonimos.html

DICCIONARIO DE PARTÍCULAS DISCURSIVAS DEL ESPAÑOL Descripció acurada dels diferents tipus de nexes oracionals i textuals de l’espanyol, com ara conjuncions, connectors, correlats, entre d’altres.
http://www.dpde.es/
DICCIONARIO ETIMOLÓGICO ESPAÑOL EN LÍNEA Obra d’autor sobre l’etimologia de les paraules en espanyol. http://etimologias.dechile.net

 

 CRITERIS LINGÜÍSTICS
 CUB Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Conté criteris lingüístics, bibliogràfics, d’estil i convencions.

http://www.ub.edu/criteris-cub/cercador.php

FUNDÉU Consulta de recomanacions i dubtes lingüístics. http://www.fundeu.es/
 RECURSOS TERMINOLÒGICS
DICCIONARIO MÉDICO-BIOLÓGICO, HISTÓRICO Y ETIMOLÓGICO Diccionari de la Universitat de Salamanca
https://dicciomed.usal.es/
DICCIONARIO ESPAÑOL DE INGENIERÍA Diccionari de la Real Academia de Ingeniería
http://diccionario.raing.es/es
TERMCAT Centre de terminologia. Proporciona diccionaris especialitzats en línia, un cercador de termes especialitzats amb la definició (Cercaterm) i ofereix el terme en català, castellà i altres llengües. http://www.termcat.cat/ca
UB TERM Portal de consulta dels vocabularis i diccionaris terminològics editats pels Serveis Lingüístics (català, castellà i anglès).http://www.ub.edu/ubterm/presentacio.html
VOCABULARIS BÀSICS MULTILINGÜES D’ESPECIALITATS Recull dels vocabularis multilingüe d’especialitats per consultar en línia editats pels Serveis Lingüístics de la UB. http://www.ub.edu/sl/ca/acollida/vobasics.php

<td “>Eina que ofereix diferents tipus de recursos, com parlar en públic, figures retòriques, arguments, fal·làcies i vicis del llenguatge. http://www.retoricas.com/

 RECURSOS PER DESENVOLUPAR HABILITATS LINGÜÍSTIQUES
RETÓRICAS.COM
RECURSOS LINGÜÍSTICS Recull de recursos i materials pel procés de redacció i edició de textos. www.ub.edu/sl/ca/alt/recursos/
CENTRE D’AUTOAPRENENTAGE Els centres d’autoaprenentatge ofereixen materials i recursos per millorar algun aspecte de les llengües del TFG.www.ub.edu/sl/cal

CORRECTORS

 RECURSOS PER DESENVOLUPAR HABILITATS LINGÜÍSTIQUES
LANGUAGETOOL Corrector que comprova la gramàtica, l’ortografia i l’estil. https://languagetool.org/es/
DICCIONARIS COMPLEMENTARIS PER AL VERIFICADOR DEL WORD Diccionaris complementaris dels SL de la UB, que complementen el diccionari propi del paquet ofimàtic i permet suplir moltes de les limitacions dels verificadors ortogràfics.

http://www.ub.edu/sl/ca/alt/recursos/diccionari/

 TRADUCTORS
TRADUCCIÓ AUTOMÀTICA EN LÍNIA Traductors automàtics recomanats pels SL de la UB. http://www.ub.edu/sl/ca/alt/recursos/traductors/

Anglès

DICCIONARIS
 WORDREFERENCE Diccionari bilingüe d’anglès a moltes altres llengües com català, espanyol, portuguès, francès, etc.http://www.wordreference.com/
 COLLINS DICTIONARY Diccionari general d’anglès monolingüe, anglès per a aprenents i diccionari bilingüe d’anglès a altres llengües (alemany, francès, italià i espanyol).http://www.collinsdictionary.com/
 DICTIONARY OF CONTEMPORARY ENGLISH  Diccionari monolingüe que recull els mots més freqüents de l’anglès americà i britànic.http://www.ldoceonline.com/
OXFORD ENGLISH DICTIONARY Diccionari monolingüe amb exemples reals i etimologia. http://www.oed.com/
CRITERIS LINGÜÍSTICS
 INTERUNIVERSITY STYLE GUIDE Llibre d’estil per a redactar en anglès.http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2176
 RECURSOS TERMINOLÒGICS
   TERMCAT Centre de terminologia. Proporciona diccionaris especialitzats en línia, un cercador de termes especialitzats amb la definició (Cercaterm) i ofereix el terme en català, castellà i altres llengües, entre les quals trobem l’anglès i el francès.http://www.termcat.cat/ca
 THE CORPUS OF CONTEMPORARY AMERICAN ENGLISH Base de dades terminològica que recull paraules i textos reals d’anglès americà, des de l’any 1990 fins al 2012. Ens pot ajudar a saber les col·locacions més freqüents d’un element, si una paraula s’utilitza més en aquesta variant, etc.http://corpus.byu.edu/coca/
  BRITISH NATIONAL CORPUS Base de dades terminològica d’anglès britànic. Recull textos reals des dels anys 80 fins als 90. Facilita informació com col·locacions freqüents, si s’utilitza amb freqüència entre els parlants britànics, etc.http://corpus.byu.edu/bnc/
RECURSOS
ACADEMIC PHRASEBANK Conjunt ampli d’expressions i construccions habitualment usades en el desenvolupament d’un text acadèmic independentment de la matèria de què tracta.http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/index.htm
CORRECTORS
DICCIONARIS COMPLEMENTARIS PER AL VERIFICADOR DEL WORD Diccionaris complementaris dels SL de la UB, que complementen el diccionari propi del paquet ofimàtic i permet suplir moltes de les limitacions dels verificadors ortogràfics.http://www.ub.edu/sl/ca/alt/recursos/diccionari/
TRADUCTORS
 TRADUCCIÓ AUTOMÀTICA EN LÍNIA Traductors automàtics recomanats pels SL de la UB.http://www.ub.edu/sl/ca/alt/recursos/traductors/
 LINGUEE Cercador que proporciona traduccions reals d’empreses, organitzacions internacionals, universitats, etc., i equivalències de paraules i expressions.http://www.linguee.es/