Estructura

Ordre coherent en les parts, amb un fil lògic vertebrador que fa avançar les idees progressivament i que aquestes s’encadenin unes amb les altres amb naturalitat i dinamisme

Presentació amb una estructura adequada

Presentació amb una estructura inadequada

El discurs no segueix un ordre lògic ni coherent (comença per la conclusió sense fer cap presentació). Salta d’una idea a una altra i incorpora informació quan se’n recorda (se m’havia oblidat dir-vos, etc.).

[El discurs és real i pot contenir errors lingüístics.]