Lèxic

Varietat, riquesa i precisió en els mots

Presentació oral amb un ús del lèxic adequat

Presentació oral amb problemes de lèxic

Hi ha moments en què el lèxic no és variat ni precís (abundància del verb fer). En ocasions es fan servir mots que s’allunyen del català estàndard i, per tant, del grau de formalitat (xerrar-parlar, parèixer-semblar), tot i que l’ús de variants dialectals no es penalitza. També utilitza una forma errònia del connector quant a.

[El discurs és real i pot contenir errors lingüístics.]