La construcció de les frases

 
Carregant vídeo...

Definició
Activitat: incisos
Activitat: oracions complexes (puntuació)
Activitat: oracions complexes (connectors)
Activitat: complexitat de les frases
Activitat: gerundi