informació

PER QUÈ
UBTERM?

És correcte adenosina difosfat en català? Com s’escriu endorreic en anglès? Com és empriu en castellà? Què vol dir per cola et commata? És el mateix anisogàmia que heterogàmia? Aquests són exemples de preguntes que el portal UBTERM, dedicat a la terminologia, us vol ajudar a respondre.

Sobre l’UBTERM

OBRES
DE PRODUCCIÓ PRÒPIA

Es tracta de reculls multilingües de terminologia elaborats a partir de les necessitats detectades a les aules de la UB. Comprova si n’hi ha cap de la teva àrea d’estudi.

Ajuda’ns a detectar àmbits per als quals convindria elaborar un vocabulari o diccionari específic.

CERCADOR
TERMINOLÒGIC

Cerca una expressió a tots els reculls terminològics de la UB en qualsevol llengua.

Si no hi trobes el que cerques, et suggerim altres recursos.

Si tampoc ho trobes, pots adreçar una consulta personalitzada al Sens Dubte (PAS i PDI de la UB) o a l’Optimot.

cercador

ACTUALITAT
TERMINOLÒGICA

Notícies

Nou glossari d’arbitratge internacional (anglès-català/català-anglès)

El portal Compendium.cat publica un nou glossari sobre arbitratge internacional amb més de 500 expressions en anglès i català amb la col·laboració del Consolat de Mar i el Tribunal Arbitral de Barcelona. Aquest nou recurs té com a finalitat ser una eina pràctica a l’hora de redactar o traduir escrits arbitrals o sobre arbitratge i va […]

+ informació

Sens Dubte

allisat, allisament o allisatge (del paper)?

Totes les formes proposades són lingüísticament correctes i totes tres podrien fer referència a l’operació d’allisar el paper. Ara bé, la forma allisatge és la que té una terminació més pròpia de la denominació d’operacions tècniques, com ara: adobatge, amalgamatge, asfaltatge, reciclatge, etc. Les formes acabades en –ment, tot i que també poden fer referència a operacions tècniques, solen tenir un sentit més general d’acció o efecte de l’acció expressada per la base verbal. Els substantius procedents de formes de participi, com els acabats en –at, en canvi, solen designar un producte o resultat obtingut per l’acció expressada per la base verbal (per exemple, acabat, bufat, derivat, etc.). L’apartat 10.2.1.3. La nominalització a partir d’una base verbal de la Gramàtica catalana tracta d’aquests derivats.

+ informació

MÉS ENLLÀ
DE LA TERMINOLOGIA

Per construir un bon text especialitzat, oral o escrit, no n’hi ha prou d’utilitzar els termes correctament. També cal estructurar el discurs de manera coherent i formular les frases de manera clara. Aquí tens alguns recursos que et poden ajudar.

Argumenta

Vídeos sobre com construir una bona argumentació

Prev 1 of 17 Next
Prev 1 of 17 Next

QUÈ DIUEN
ELS CENTRES?