informació

PER QUÈ
UBTERM?

És correcte adenosina difosfat en català? Com s’escriu endorreic en anglès? Com és empriu en castellà? Què vol dir per cola et commata? És el mateix anisogàmia que heterogàmia? Aquests són exemples de preguntes que el portal UBTERM, dedicat a la terminologia, us vol ajudar a respondre.

Sobre l’UBTERM

OBRES
DE PRODUCCIÓ PRÒPIA

Es tracta de reculls multilingües de terminologia elaborats a partir de les necessitats detectades a les aules de la UB. Comprova si n’hi ha cap de la teva àrea d’estudi.

Ajuda’ns a detectar àmbits per als quals convindria elaborar un vocabulari o diccionari específic.

CERCADOR
TERMINOLÒGIC

Cerca una expressió a tots els reculls terminològics de la UB en qualsevol llengua.

Si no hi trobes el que cerques, et suggerim altres recursos.

Si tampoc ho trobes, pots adreçar una consulta personalitzada al Sens Dubte (PAS i PDI de la UB) o a l’Optimot.

cercador

ACTUALITAT
TERMINOLÒGICA

Recursos

El Diccionari de fiscalitat, consultable des del Cercaterm

Els termes del Diccionari de fiscalitat ara es poden consultar també des del Cercaterm. Aquest diccionari, elaborat pel Grup d’Innovació Docent en Economia dels Impostos de la Universitat de Barcelona i publicat al portal de terminologia UBTERM, aborda un àmbit amb pocs recursos terminològics en català, raó per la qual el TERMCAT ha considerat oportú […]

+ informació

Termes

community manager, com es diu en català?

El terme anglès community manager s’ha normalitzat en català amb la denominació gestor de comunitats | gestora de comunitats, i així ha quedat recollit a la Neoloteca, que és la base de dades de neologismes tècnics i científics normalitzats en català pel Consell Supervisor del TERMCAT. Aquest terme, tal com es defineix a la Neoloteca, […]

MÉS ENLLÀ
DE LA TERMINOLOGIA

Per construir un bon text especialitzat, oral o escrit, no n’hi ha prou d’utilitzar els termes correctament. També cal estructurar el discurs de manera coherent i formular les frases de manera clara. Aquí tens alguns recursos que et poden ajudar.

Argumenta

Vídeos sobre com construir una bona argumentació

Prev 1 of 17 Next
Prev 1 of 17 Next

QUÈ DIUEN
ELS CENTRES?