informació

PER QUÈ
UBTERM?

És correcte adenosina difosfat en català? Com s’escriu endorreic en anglès? Com és empriu en castellà? Què vol dir per cola et commata? És el mateix anisogàmia que heterogàmia? Aquests són exemples de preguntes que el portal UBTERM, dedicat a la terminologia, us vol ajudar a respondre.

Sobre l’UBTERM

OBRES
DE PRODUCCIÓ PRÒPIA

Es tracta de reculls multilingües de terminologia elaborats a partir de les necessitats detectades a les aules de la UB. Comprova si n’hi ha cap de la teva àrea d’estudi.

Ajuda’ns a detectar àmbits per als quals convindria elaborar un vocabulari o diccionari específic.

CERCADOR
TERMINOLÒGIC

Cerca una expressió a tots els reculls terminològics de la UB en qualsevol llengua.

Si no hi trobes el que cerques, et suggerim altres recursos.

Si tampoc ho trobes, pots adreçar una consulta personalitzada al Sens Dubte (PAS i PDI de la UB) o a l’Optimot.

cercador

ACTUALITAT
TERMINOLÒGICA

Recursos

Glossari d’igualtat de gènere

La Unitat d’Igualtat, el Vicerectorat d’Igualtat i Gènere, i els Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona publiquen en línia el Glossari d’igualtat de gènere, que recull els termes relacionats amb aquest àmbit que apareixen en el III Pla d’Igualtat de la Universitat de Barcelona i en el Protocol de la Universitat de Barcelona per a la […]

+ informació

Consultes

imines ciclopal·lades o ciclopal·ladades?

Es tracta d’un compost de ciclo– + pal·lad– (arrel lèxica de pal·ladi) + el sufix adjectival –at/ada. Per tant, la denominació correcta ha de ser imines ciclopal·ladades. Aquest compost, a més, es documenta a bastament tant en català com en castellà, molt més que no pas la forma ciclopal·lades, que no està ben formada.

+ informació

MÉS ENLLÀ
DE LA TERMINOLOGIA

Per construir un bon text especialitzat, oral o escrit, no n’hi ha prou d’utilitzar els termes correctament. També cal estructurar el discurs de manera coherent i formular les frases de manera clara. Aquí tens alguns recursos que et poden ajudar.

Argumenta

Vídeos sobre com construir una bona argumentació

Prev 1 of 17 Next
Prev 1 of 17 Next

QUÈ DIUEN
ELS CENTRES?