informació

PER QUÈ
UBTERM?

És correcte adenosina difosfat en català? Com s’escriu endorreic en anglès? Com és empriu en castellà? Què vol dir per cola et commata? És el mateix anisogàmia que heterogàmia? Aquests són exemples de preguntes que el portal UBTERM, dedicat a la terminologia, us vol ajudar a respondre.

Sobre l’UBTERM

OBRES
DE PRODUCCIÓ PRÒPIA

Es tracta de reculls multilingües de terminologia elaborats a partir de les necessitats detectades a les aules de la UB. Comprova si n’hi ha cap de la teva àrea d’estudi.

Ajuda’ns a detectar àmbits per als quals convindria elaborar un vocabulari o diccionari específic.

CERCADOR
TERMINOLÒGIC

Cerca una expressió a tots els reculls terminològics de la UB en qualsevol llengua.

Si no hi trobes el que cerques, et suggerim altres recursos.

Si tampoc ho trobes, pots adreçar una consulta personalitzada al Sens Dubte (PAS i PDI de la UB) o a l’Optimot.

cercador

ACTUALITAT
TERMINOLÒGICA

Notícies

Terminologia de les barreres al comerç internacional

La Terminologia de les barreres al comerç internacional és un recull de 200 termes elaborat pel TERMCAT i l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ). L’objectiu d’aquest recull és oferir als professionals del comerç internacional i de tots els àmbits que s’hi relacionen un conjunt estructurat dels termes propis del seu sector, de manera que […]

+ informació

Sens Dubte

Porraimos o Porrajmos?

El terme Porraimos o Porrajmos, que fa referència al genocidi perpetrat contra el poble gitano per part del règim nazi durant la Segona Guerra Mundial, es troba documentat amb les dues grafies segons les fonts consultades. Així, a Enciclopèdia.cat es documenta la forma Porraimos, però al Cercaterm es documenta amb la forma Porrajmos. Una de les formes es basa en la pronúncia des del català (Porraimos), mentre l’altra es basa en la grafia originària en romaní (Porrajmos).

+ informació

MÉS ENLLÀ
DE LA TERMINOLOGIA

Per construir un bon text especialitzat, oral o escrit, no n’hi ha prou d’utilitzar els termes correctament. També cal estructurar el discurs de manera coherent i formular les frases de manera clara. Aquí tens alguns recursos que et poden ajudar.

Argumenta

Vídeos sobre com construir una bona argumentació

Prev 1 of 17 Next
Prev 1 of 17 Next

QUÈ DIUEN
ELS CENTRES?