Suggeriments

Si ens voleu fer arribar cap comentari o suggeriment, envieu-nos aquest formulari convenientment emplenat:

    Dret d’informació relatiu al tractament de dades personals
    (1) El responsable del tractament de les vostres dades és la Secretaria General de la Universitat de Barcelona. (2) La finalitat del tractament és dur a terme la gestió de comentaris o suggeriments relatius als continguts del portal UBTERM. (3) La base jurídica del tractament és el compliment d’una missió realitzada en interès públic. (4) Els destinataris de les dades són la mateixa universitat i, si n’hi ha, els encarregats del tractament. No es preveu la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal. (5) Teniu dret a accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos al seu tractament, i sol·licitar-ne la limitació del tractament, en determinades circumstàncies. (6) També podeu consultar la informació addicional dels tractaments esmentats a https://www.ub.edu/ubterm2/wp-content/data/dret-informacio-info-addicional.pdf