Vocabulari de belles arts

© Autoria: Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Belles Arts. Universitat de Barcelona
© Edició: Serveis Lingüístics. Universitat de Barcelona, 2020 (Primera edició, 2007)
© de les imatges: Eduard Serra

Primera edició (en paper): 2007
Segona edició en línia: 2020

Aquesta obra és una iniciativa de la Comissió de Dinamització Lingüística (CDL) de la Facultat de Belles Arts, integrada en la Xarxa de Dinamització Lingüística (XDL) de la UB. L’obra ha estat elaborada amb la participació de professors i estudiants de la Facultat, i tècnics, becaris i col·laboradors dels Serveis Lingüístics.

Els especialistes són responsables de la selecció terminològica i de la revisió conceptual. Els lingüistes són responsables de l’assessorament metodològic, de la revisió lingüística i de l’edició de l’obra.

Han participat en l’elaboració d’aquesta obra en les diverses edicions:

Com a especialistes (Facultat de Belles Arts)

Francesc Orenes
Gerard Sala
Miquel Planas
Eduard Serra
Eugènia Agustí
Eloi Puig

Com a lingüistes (Serveis Lingüístics)

Àngels Egea (tècnica responsable de terminologia)
Montserrat Garcia (col·laboradora dels Serveis Lingüístics)
Isabel Obradós (col·laboradora dels Serveis Lingüístics)
Jane Henriques (estudiant de Belles Arts)

En tasques diverses de suport

Neus Frutos (secretària de la CDL)
Adelina Itó, Sara Ruiz (becàries de la CDL)
Sara Tudurí (estudiant en pràctiques del grau de Traducció i Interpretació de la UPF)

Avís legal

Tots els continguts d’aquesta publicació estan subjectes a la llicència Reconeixement 3.0 (CC BY 3.0) de Creative Commons si no s’indica el contrari. Se’n permet la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la transformació per generar una obra derivada, sense cap restricció, sempre que se’n citi el titular dels drets. La llicència completa es pot consultar a creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/legalcode.ca.

Aquest vocabulari recull els termes bàsics de l’àmbit de l’escultura, el gravat, la pintura i la conservació-restauració, i els presenta indexats per la denominació catalana seguida de la correspondència al castellà i a l’anglès. Les llengües seleccionades són les més habituals en la docència d’aquesta matèria o en la bibliografia que hi va associada.

La selecció de termes s’ha fet a partir, principalment, dels materials de classe amb l’objectiu que aquest recull terminològic pugui ser útil als estudiants que volen assegurar-se de la denominació correcta en cadascuna de les tres llengües.

Per interpretar correctament les informacions que conté aquest vocabulari, podeu consultar l’Ajuda. Si trobeu cap error o ens voleu fer alguna observació, podeu fer-nos-ho saber mitjançant el formulari de suggeriments.

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.

Resultats trobats per a obra Belles arts (1199)