Vocabulari de didàctica

© Autoria: Comissió de Dinamització Lingüística i Cultural de la Facultat d’Educació. Universitat de Barcelona
© Edició: Serveis Lingüístics. Universitat de Barcelona, 2013 (Primera edició, 1997)

Primera edició (en paper): 1997
Segona edició (en línia): 2013

Aquesta obra és una iniciativa de la Comissió de Dinamització Lingüística i Cultural (CDLC) de la Facultat d’Educació, integrada en la Xarxa de Dinamització Lingüística (XDL) de la UB. L’obra ha estat elaborada amb la participació de professors i estudiants de la Facultat, i tècnics, becaris i col·laboradors dels Serveis Lingüístics.

Els especialistes són responsables de la selecció terminològica i de la revisió conceptual. Els lingüistes són responsables de l’assessorament metodològic, de la revisió lingüística i de l’edició de l’obra.

Han participat en l’elaboració d’aquesta obra en les diverses edicions:

Com a especialistes (Facultat d’Educació)

Carme Panchón
Joan Mallart

Com a lingüistes (Serveis Lingüístics)

Àngels Egea (tècnica responsable de terminologia)

En tasques diverses de suport

Sònia Miguel, Elisabet Pelfort (becàries de la CDLC)
Isabel Obradós (col·laboradora dels Serveis Lingüístics)
Laura Botet, Jasmina Castells, Xènia Giménez, Sara Tudurí (estudiants en pràctiques del grau de Traducció i Interpretació de la UPF)

Avís legal

Tots els continguts d’aquesta publicació estan subjectes a la llicència Reconeixement 3.0 (CC BY 3.0) de Creative Commons si no s’indica el contrari. Se’n permet la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la transformació per generar una obra derivada, sense cap restricció, sempre que se’n citi el titular dels drets. La llicència completa es pot consultar a creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/legalcode.ca.

Aquest vocabulari recull els termes bàsics de l’àmbit de la didàctica i els presenta indexats per la denominació catalana seguida de la correspondència al castellà i a l’anglès. Les llengües seleccionades són les més habituals en la docència d’aquesta matèria o en la bibliografia que hi va associada.

La selecció de termes s’ha fet a partir, principalment, dels materials de classe amb l’objectiu que aquest recull terminològic pugui ser útil als estudiants que volen assegurar-se de la denominació correcta en cadascuna de les tres llengües.

Per interpretar correctament les informacions que conté aquest vocabulari, podeu consultar l’Ajuda. Si trobeu cap error o ens voleu fer alguna observació, podeu fer-nos-ho saber mitjançant el formulari de suggeriments.

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.

Resultats trobats per a obra Didàctica (426)