Inici  >  Aprèn > Màsters universitaris > E > Màster en Estudis Avançats en Exclusió Social - Requisits d'accés

Màster en Estudis Avançats en Exclusió Social

Perfil d'accés

El màster té una doble finalitat. D'una banda, professionalitzadora, amb l'objectiu de formar professionals amb amplis coneixements sobre l'exclusió social, i, de l'altra, investigadora, atès que dota els estudiants dels instruments necessaris per dur a terme projectes de recerca en aquest àmbit.
El màster està orientat a titulats amb una formació universitària superior en l'àmbit social (treball social, psicologia social, sociologia, antropologia), en l'àmbit educatiu (educació social, pedagogia, psicopedagogia) i en l'àmbit de la salut (infermeria), i també a altres titulats que acreditin una trajectòria professional centrada en l'àmbit social, educatiu i sanitari.
El màster està orientat a titulats amb una formació universitària superior.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Titulacions oficials d'accés:
- Treball Social
- Educació Social
- Magisteri
- Infermeria
- Pedagogia
- Psicologia
- Sociologia
- Psicopedagogia
- Antropologia Social i Cultural
- Direcció i Administració d'Empreses
- Econòmiques
- Ciències Polítiques
- Dret

La Comissió acadèmica del màster també pot considerar (depenent de la disponibilitat de places) acceptar sol.licituds provinents de candidats amb altres estudis, que acreditin més de dos anys de trajectòria professional centrada en l'àmbit social, educatiu i sanitari.

Pel que fa a les competències lingüístiques l'estudiant ha de dominar el castellà o el català.

Atès que els estudiants del màster hi accedeixen des de titulacions oficials diverses, i amb la intenció de garantir l'anivellament en continguts comuns necessaris per a un desenvolupament òptim dels estudis, s'ofereixen dues assignatures de sis crèdits que es poden cursar, de manera intensiva, abans de començar el màster (mes de setembre).

Amb aquesta formació volem garantir l'assoliment de les competències bàsiques, generals i específiques, per mitjà dels continguts bàsics i transversals relacionats amb l'exclusió social, i que no s'imparteixen en les titulacions de grau o equivalents.

Han de cursar els complements formatius proposats els estudiants que provinguin de les titulacions següents:

Àmbit de l'educació:
- Magisteri

Àmbit de la salut:
- Infermeria

Àmbit social:
- Direcció i Administració d'Empreses
- Econòmiques
- Ciències Polítiques
- Dret

I també els graduats o llicenciats en altres graus que acreditin més de dos anys de trajectòria professional centrada en l'àmbit social, educatiu i sanitari.

Si es presenten aquestes acreditacions, la Comissió de coordinació del màster estudia, de manera individualitzada, els casos que poden quedar exempts de cursar-los.
 • Segueix-nos:
 • botó per accedir al facebook de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al twitter de la universitat de barcelona
 • botó per accedir a l'instagram de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al linkedin de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al youtube de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al google+ de la universitat de barcelona
 • ??? peu.flickr.alt ???
Membre de la Reconeixement internacional de l'excel·lència HR Excellence in Research logo del ∞ - League of European Research Universities logo del bkc - campus excel·lència logo del health universitat de barcelona campus

© Universitat de Barcelona