Inici  >  Aprèn > Màsters universitaris > F > Màster en Fonaments de la Ciència de Dades - Requisits d'accés

Màster en Fonaments de la Ciència de Dades

Perfil d'accés

El perfil ideal de l'estudiant d'aquest màster és el de graduat en Informàtica, Matemàtiques o estudis afins, amb un bon currículum acadèmic i amb interès en el camp de la ciència de dades, amb l'objectiu d'iniciar-se en la carrera de científic de dades en el món empresarial o a l'administració, i en sectors on es necessiten especialistes amb un alt nivell d'anàlisi, interpretació i visualització de dades (finances, biomedicina, tecnologies de la informació i la comunicació, etc.) o per iniciar-se en una carrera de recerca fonamentada en l'anàlisi de dades. Independentment dels estudis previs, és recomanable que l'estudiant d'aquest màster tingui coneixements de programació i coneixements bàsics de càlcul, àlgebra i estadística.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Poden ser admesos al màster els titulats següents:
 • Graduats en Enginyeria Informàtica, Matemàtiques, Física, Estadística o titulacions afins (sense complements formatius).
 • Graduats en altres enginyeries o titulacions afins, amb autorització prèvia de la Comissió de Coordinació (amb complements formatius).
 • Graduats en Enginyeria Informàtica, Matemàtiques, Física, Estadística o titulacions afins amb titulacions oficials fora de l'EEES (amb complements formatius).
 • Graduats en altres enginyeries o titulacions oficials afins de fora de l'EEES, amb una autorització prèvia de la Comissió de Coordinació (amb complements formatius).


Atès que el màster es fa íntegrament en anglès, cal acreditar un nivell d'anglès B2 com a mínim.

En cas de requerir complements formatius, la Comissió proposa un màxim de 30 crèdits addicionals de les titulacions d'Enginyeria Informàtica o del grau de Matemàtiques que depenen de la formació prèvia, que inclouen els aspectes següents:

 • Introducció a la computació científica i mètodes numèrics
 • Bases de dades
 • Taller de nous usos de la informàtica
 • Probabilitat i estadística
 • Algorísmica avançada
 • Intel·ligència artificial
 • Programari distribuït

 • Segueix-nos:
 • botó per accedir al facebook de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al twitter de la universitat de barcelona
 • botó per accedir a l'instagram de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al linkedin de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al youtube de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al google+ de la universitat de barcelona
 • ??? peu.flickr.alt ???
Membre de la Reconeixement internacional de l'excel·lència HR Excellence in Research logo del ∞ - League of European Research Universities logo del bkc - campus excel·lència logo del health universitat de barcelona campus

© Universitat de Barcelona