Què són les sessions d’anglès acadèmic oral i escrit?

Es tracta d’una activitat gratuïta que s’organitza des del Centre d’Autoaprenentatge de Llengües de Diagonal, en què es proporcionen recursos i consells per millorar la producció oral i escrita en anglès en general i, de manera més específica, en un registre formal acadèmic.

En les sessions reflexionem conjuntament sobre les necessitats i dificultats que tenim a l’hora de parlar i escriure en anglès. També hi donem consells per millorar l’anglès oral i escrit de manera progressiva. A més, hi mostrem recursos que ajuden a escriure i parlar anglès en un registre formal o acadèmic, que serveixen per preparar treballs universitaris.

En quina llengua s’imparteixen?

En anglès.

A qui s’adrecen?

A persones que no tenen l’anglès com a llengua nativa, i molt concretament:

  • A estudiants que fan o volen fer assignatures en anglès a la UB.
  • A estudiants de mobilitat, que aniran a una universitat d’un altre país i hi faran assignatures en anglès.
  • A estudiants que fan el TFG, el TFM o la tesi doctoral en anglès.
  • A qualsevol estudiant interessat a millorar l’anglès oral i escrit en un registre acadèmic.

Hi poden participar estudiants de qualsevol ensenyament de la UB, independentment de quina sigui la facultat on estudiïn.

Horaris i inscripcions

L’activitat consta de dues sessions independents: una està dedicada a l’anglès escrit i l’altra, a l’anglès oral. Per a cadascuna d’aquestes sessions es programen diversos grups cada semestre, presencials o en línia. Recomanem assistir primer a la sessió sobre l’anglès escrit.

Per consultar els horaris de les sessions d’aquest semestre i per inscriure-t’hi, accedeix al Campus Virtual a través de l’enllaç següent.