PROGRAMA DE CONTRACTACIÓ D'INVESTIGADORS PREDOCS-UB

RESOLUCIONS

CONVOCATÒRIA PREDOCS-UB 2022

Resolució de 19 de setembre de 2023 de concessió de contractes de personal investigador predoctoral en formació de la Universitat de Barcelona (PREDOCS-UB 2022), en substitució de vacants produïdes per renúncies:

Resolució de 10 de juliol de 2023, de concessió de contractes de personal investigador predoctoral en formació de la Universitat de Barcelona (PREDOCS-UB) 2022:

El termini de presentació de la documentació d'acceptació és del 11 al 24 de juliol de 2023 (trobaràs el model al final d'aquesta pàgina).

Proposta d’adjudicació dels ajuts del programa de contractació d’investigadors predoctorals de la Universitat de Barcelona (PREDOCS-UB), 2022:

Les persones interessades disposen de 10 dies per presentar les al·legacions que estimin oportunes. El termini serà del 2 de juny al 16 de juny de 2023. Les al·legacions es presentaran mitjançant una instància genèrica adreçada a la Unitat de Beques i Ajuts a l’Estudiant, a través de la Seu Electrònica de la Universitat de Barcelona."

Una vegada revisades les sol·licituds d'ajuts per la contractació d'investigadors PREDOCS UB 2022, es publica la relació de sol·licitants que rebran una notificació electrònica amb indicació dels documents a esmenar.

El termini de presentació de la documentació finalitzarà el proper dia 28 de març. Cal seguir les instruccions de la notificació.

 

CONVOCATÒRIA PREDOCS-UB 2021

Resolució de 23 de maig de 2023 de concessió de contractes de personal investigador predoctoral en formació de la Universitat de Barcelona (PREDOCS-UB 2021), en substitució de vacants produïdes per renúncies:

Resolució de 19 de desembre de 2022 de concessió de contractes de personal investigador predoctoral en formació de la Universitat de Barcelona (PREDOCS-UB 2021), en substitució de vacants produïdes per renúncies:

Resolució de 4 d'octubre de 2022, de concessió de contractes de personal investigador predoctoral en formació de la Universitat de Barcelona (PREDOCS-UB) 2021:

El termini de presentació de la documentació d'acceptació és del 5 al 19 d'octubre de 2022 (trobaràs el model al final d'aquesta pàgina).

 

Proposta d’adjudicació dels ajuts del programa de contractació d’investigadors predoctorals de la Universitat de Barcelona (PREDOCS-UB), 2021:

Les persones interessades disposen de 10 dies per presentar les al·legacions que estimin oportunes. El termini serà del 7 de juliol al 20 de juliol de 2022. Les al·legacions es presentaran mitjançant una instància genèrica adreçada a la Unitat de Beques i Ajuts a l’Estudiant, a través de la Seu Electrònica de la Universitat de Barcelona."

Una vegada revisades les sol·licituds d'ajuts per la contractació d'investigadors PREDOCS UB 2021, es publica la relació de sol·licitants que rebran una notificació electrònica amb indicació dels documents a esmenar.

El termini de presentació de la documentació finalitzarà el proper dia 6 d'abril. Cal seguir les instruccions de la notificació.

 

CONVOCATÒRIA PREDOCS-UB 2020

Resolució de 17 de desembre de 2021 de concessió de contractes de personal investigador predoctoral en formació de la Universitat de Barcelona (PREDOCS-UB) 2020/2021, en substitució de vacants produïdes per renúncies:

Resolució d'1 d'octubre de 2021, de concessió de contractes de personal investigador predoctoral en formació de la Universitat de Barcelona (PREDOCS-UB) 2020/2021, en substitució de vacants produïdes per renúncies:

Resolució de 6 de setembre de 2021, de concessió de contractes de personal investigador predoctoral en formació de la Universitat de Barcelona (PREDOCS-UB) 2020/2021, en substitució de vacants produïdes per renúncies:

Resolució de 8 de juliol de 2021, de concessió de contractes de personal investigador predoctoral en formació de la Universitat de Barcelona (PREDOCS-UB) 2020/2021

El termini de presentació de la documentació d'acceptació és del 9 al 22 de juliol de 2021.

 

Proposta d’adjudicació dels ajuts del programa de contractació d’investigadors predoctorals de la Universitat de Barcelona (PREDOCS-UB), 2020:

Les persones interessades disposen de 10 dies per presentar les al·legacions que estimin oportunes. El termini serà del 18 de maig a l’1 de juny de 2021. Les al·legacions es presentaran mitjançant una instància genèrica adreçada a la Unitat de Beques i Ajuts a l’Estudiant, a través de la Seu Electrònica de la Universitat de Barcelona."

Llistat d’esmena de les sol·licituds del programa de contractació d’investigadors predoctorals de la Universitat de Barcelona (PREDOCS-UB), 2020:

El termini de presentació de documentació és del 8 al 19 d’abril de 2021.

 

 

CONVOCATÒRIA PREDOCS-UB 2019

Resolució de 12 de març de 2021, de concessió de contractes de personal investigador predoctoral en formació de la Universitat de Barcelona (PREDOCS-UB) 2019/2020, en substitució de vacants produïdes per renúncies:

Resolució de 10 de febrer de 2021, de concessió de contractes de personal investigador predoctoral en formació de la Universitat de Barcelona (PREDOCS-UB) 2019/2020, en substitució de vacants produïdes per renúncies:

Resolució d'esmena de la Resolució de concessió de la convocatòria PREDOCS-UB 2019:

Resolució de 16 d’octubre de 2020, de concessió de contractes de personal investigador predoctoral en formació de la Universitat de Barcelona (PREDOCS-UB), 2019:

Ampliació termini incorporporació beneficiaris extracomunitaris.

Proposta de 27 de juliol de 2020 d'ajudicació dels contractes de personal investigador predoctoral en formació.

Llistat d’esmena de les sol·licituds del programa de contractació d’investigadors predoctorals de la Universitat de Barcelona (PREDOCS-UB), 2019:

CONVOCATÒRIA APIF 2018

Resolució de 10 de maig de 2019, de concessió d'ajuts de personal investigador predoctoral en formació (APIF), en substitució de vacants produïdes per renúncies.

Resolució de 22 de febrer de 2019, de concessió d'ajuts de personal investigador predoctoral en formació (APIF) per a doctorands de la Universitat de Barcelona, convocatòria 2018.

 

 

 

 

Resolució de 13 d'abril del Rector de la Universitat de Barcelona per la qual s'acorda la pròrroga dels contractes del Programa de contractació d'investigadors predoctorals de la Universitat de Barcelona.

 

DOCUMENTS COMUNS