Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Beques, ajuts i premis Imatge de diagramació
Beques Món UB Inici UB Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Beques de Personal Investigador en Formació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació  
 

AJUTS DE PERSONAL INVESTIGADOR PREDOCTORAL EN FORMACIÓ PER A ALUMNES DE TERCER CICLE DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (APIF)

CONVOCATÒRIA

Resolució de 21 de setembre de 2017, per la qual es convoquen Ajuts de Personal Investigador predoctoral en Formació (APIF), convocatòria 2017-2018

El termini de presentació de sol·licituds serà del 22 de setembre a l'11 d'octubre de 2017.

Resolució de convocatòria

Bases de la convocatòria

Criteris d'avaluació
Distribució d'ajuts per departaments / instituts de recerca

Resolució de 30 de novembre, per la qual es fa pública la relació definitiva de persones admesesi exloses en el procediment de concessió dels ajuts de personal investigador predoctoral en formació (APIF), 2017-2018

Documentació complementària

Resolució de 10 d'octubre de 2017 per la qual s'amplia el termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria per a la concessió i renovació d'ajuts de personal investigador predoctoral en formació (APIF) per a doctorands de la Universitat de Barcelona, 2017-2018

CONVOCATÒRIA D'AJUTS PER A LA REALITZACIÓ D'ESTADES FORMATIVES A ESPANYA I L'ESTRANGER PER A L'ANY 2017, PER ALS BENEFICIARIS D'UN AJUT DE PERSONAL INVESTIGADOR PREDOCTORAL EN FORMACIÓ (APIF)

Aquests ajuts tenen per finalitat la realització d'estades formatives en centres estrangers o espanyols ubicats en una localitat diferent a la del centre d'adscripció del beneficiari i que impliquin el canvi de residència del sol·licitant. Poden sol·licitar aquest ajut exclussivament els beneficiaris APIF amb independència del temps que hagin gaudit previament de l'ajut.

Les estades es realitzaran obligatòriament dins del període de gaudiment de l'ajut APIF, a comptar des de la data de resolució de concessió de les estades i fins el 31 de desembre de 2017 .

Aquest ajut és incompatible amb altres que tinguin la mateixa finalitat, concedits per entitats públiques o privades. Podeu consultar les bases de la convocatòria en aquest enllaç.

Les sol·licitudspdf es presentaran a la unitat de Beques i Ajuts a l'Estudiant - Oficina de Beques de Tercer Cicle (Pavelló Rosa) -, acompanyades obligatòriament del document que acrediti l'admissió en el centre receptor (no necessari en el cas d'estades per consultar fons bibliogràfics). El termini de presentació de sol·licituds restarà obert fins el dia 13 de març de 2017 .

L'annex amb els imports en concepte de desplaçament, segons el país de destinació, el trobareu en el següent enllaç.

Resolució de 18 d'abril de 2017, de concessió d'ajuts per a la realització d'estades formatives a Espanya i l'estranger per a l'any 2017, per als beneficiaris d'un ajut de personal investigador predoctoral en formació (APIF) de la Universitat de Barcelona

DOCUMENTACIÓ

Imprés d'acceptació

Declaració d'ajuts o contractes predoctorals anteriors

Declaració d'obtenció del Grau de Doctor

Imprés de renovació

Informe final de l'ajut

Memòria estada formativa a Espanya i l'Estrangerpdf

Imprés d'interrupció / renúncia de l'ajut pdf (podeu descarregar i omplir-lo directament)

Imprés d'alta o modificació de dades pdf (podeu descarregar i omplir-lo directament)

 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Beques i Ajuts a l'Es tudiant - Beques de Tercer Cicle
Última actualització o validació:30.11.2017