Beca general Ministeri d'Educació i Formació Professional

Convocatòria de Beques de caràcter general adreçada a estudiants que cursin estudis postobligatoris: grau i màster oficial.

Pendent publicació convocatòria curs 2019-2020

Ajut que concedeix el Ministeri d'Educació i Formació Professional, als estudiants de Grau i Màster Oficial, que compleixen amb els requisits de la convocatòria que es fa pública cada curs acadèmic, i que cobreix des de l'import del preu dels crèdits matriculats per primer cop, fins altres ajuts com el component de l'ajut de la quantia fixa o variable, ajut del component de residència , l'ajut de renda i l'ajut d'excel.lència acadèmica.

RECORDA que per ser becari condicional has de demanar la beca general del Ministeri abans de la matrícula (mínim 1 dia abans) i complir la resta de requisits per l'establiment de la matrícula condicional.