Criteris de punt final

D’acord amb el punt 7 de l’article 31 del Reial Decret 53/2013, d’1 de febrer, pel qual s’estableixen les normes bàsiques aplicables per a la protecció dels animals utilitzats en experimentació i altres fins científics, incloent-hi la docència, la mort com a criteri de punt final d’un procediment s’ha d’evitar en la mesura del possible i s’ha de substituir per un criteri de finalització més humanitari que es pugui observar i aplicar en un moment anterior del procediment.
 
En cas que no es pugui evitar la mort com a criteri de punt final, el procediment ha d’estar concebut de manera que:
 
a) mori el menor nombre d’animals possible; i
b) es redueixin al mínim possible la durada i la intensitat del patiment de l’animal i, en la mesura que sigui possible, es garanteixi una mort sense dolor.
 
Per a més informació sobre l'aplicació dels criteris de punt final en experimentació animal podeu consultar els següents enllaços: