Originals diversos
Originals múltiples
Renovacions


Còpia
Còpia Simple
Còpia Autèntica
Còpia notarial
Vidimus
Còpia Autògrafa
Còpia Figurada

Registres

Taula de tradició