Sandra Obiol Francès

Doctora en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (2010) i professora en el Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València. Els seus interessos en la recerca es distribueixen entre la Sociologia del Treball, específicament les condicions de vida i treballs de les persones ocupades en el sector del textil-confecció, l'estudi de la gestió de la incertesa i la Sociologia de la Família, especialitzant-se en l'estudi de les famílies monoparentals i de les polítiques familiars.