Usos de les cometes simples o senzilles 

Les cometes simples o senzilles [‘ ’] tenen una funció especialitzada i no poden substituir ni les cometes angleses ni les llatines.

 • S’utilitzen per emmarcar glosses o traduccions d’un mot o d’una frase:

  Exemple correcte Una bajoca és, en català occidental, el que en català oriental es coneix com a ‘mongeta tendra’.

  Exemple correcte Les famílies s’agrupen mitjançant grans unitats de parentiu, les qabā’il (‘tribus’), que se situen en un pla o en un altre d’un estricte sistema d’estrats.


 • També es pot recórrer a les cometes simples per indicar els títols d’obres inserits en un títol:

  Exemple correcte Edició crítica i estudi de la ‘Doctrina Pueril’ de Ramon Llull, tesi doctoral de Joan Santanach.


  O per marcar paraules que haurien d’anar en cursiva en un títol que ja va en cursiva:

  Exemple correcte Cultura material i economia a través dels inventaris ‘post mortem’, de Xavier Lencina.
Darrera actualització: 4-3-2016
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada
«Usos de les cometes simples o senzilles» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1172> [consulta: 19 desembre 2018].