Usos de les cometes simples o senzilles 

Les cometes simples o senzilles [‘ ’] tenen una funció especialitzada i no poden substituir ni les cometes angleses ni les llatines.

S’utilitzen les cometes simples o senzilles per:
Darrera actualització: 5-2-2019
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Usos de les cometes simples o senzilles» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1172> [consulta: 23 febrer 2019].