Sigles 

Resum

 • Les sigles que es llegeixen com a mots s’apostrofen d’acord amb les regles d’apostrofació:

  Exemple correcte el CRAI, l’OTAN, la ICEA

 • Davant de les sigles que es llegeixen lletra a lletra:
  • S’apostrofa l’article masculí el, si la sigla comença amb una vocal o amb una consonant la inicial del nom de la qual és una vocal.

   Exemple correcte l’ATS, l’IPC
   el DVD, el TSJC

  • S’apostrofa l’article femení la, si la sigla comença amb una vocal (excepte i o u, que en aquests casos sempre són àtones) o amb una consonant la inicial del nom de la qual és una vocal.

   Exemple correcte l’OIT, l’FM
   la UB, la BD

  • S’apostrofa la preposició de, si la sigla comença amb vocal o amb una consonant la inicial del nom de la qual és una vocal.

   Exemple correcte d’ITV, d’FP
   de TMB, de PM
A l’hora d’apostrofar les sigles, cal tenir en compte si es pronuncien com a paraules senceres o si es lletregen.

 • Davant de sigles que es llegeixen com a mots, s’apostrofa d’acord amb les regles d’apostrofació:

  Exemple correcte el CRAI, l’OTAN
  l’INEFC, l’UNAT
  la UEFA, la ICEA
  la FCAC, la SCATERM


 • Davant de sigles que es llegeixen lletra a lletra:

  • S’apostrofa l’article masculí el, si la sigla comença amb una vocal o amb una consonant la inicial del nom de la qual és una vocal.

   Exemple correcte l’ATS, l’IPC, l’LCR


   En canvi:

   Exemple correcte el PC, el DVD, el TSJC


  • S’apostrofa l’article femení la, si la sigla comença amb una vocal (excepte i o u, que en aquests casos sempre són àtones perquè en les sigles lletrejades l’accent sempre recau en la darrera lletra) o amb una consonant la inicial del nom de la qual és una vocal.

   Exemple correcte l’OIT, l’FM, l’LRU


   En canvi:

   Exemple correcte la UB, la BD, la CNT


  • S’apostrofa la preposició de, si la sigla comença amb vocal o amb una consonant la inicial del nom de la qual és una vocal.

   Exemple correcte d’ITV, d’FP


   En canvi:

   Exemple correcte de TMB, de PM
Darrera actualització: 12-12-2018
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada
«Sigles» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1276> [consulta: 13 desembre 2018].