Criteris linguístics, bibliogràfics, d'estil i convencions
El CUB és el llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Aplega criteris lingüístics, bibliogràfics, d’estil i convencions que ajudin la comunitat universitària a redactar adequadament i afavoreixin una comunicació institucional de qualitat.

Aquesta nova edició del CUB té una presentació gràfica més clara, accessible i funcional, pensada sobre la base del disseny universal; millora les possibilitats de cerca, bàsiques i avançades; permet una impressió acurada dels criteris o blocs de criteris, i integra eines del web 2.0.

Des del 16 de febrer ja s’aplica la nova Ortografia catalana (2016) de l’Institut d’Estudis Catalans als textos de la Universitat de Barcelona. A partir d’aquesta data està previst anar revisant els criteris del CUB, tant pel que fa a la forma com pel que fa als continguts.

També us recomanem...

Canvis ortogràfics de la llengua catalana: resum de les novetats principals

Interuniversity Style Guide: llibre d’estil per redactar textos institucionals en anglès

20 recomanacions per redactar bé: guia breu per redactar continguts acadèmics

Retrucs: eines i recursos per editar textos


Universitat de Barcelona

CREATIVE COMMONSACCESSIBILITATRSSTwitterFacebook