The Kathleen Firth Lecture

La conferència Kathleen Firth serà la primera sessió plenària del nostre congrés anual des de la seva edició actual, Pacific Solutions. La Dra. Kathleen Firth es va ocupar dels estudis postcolonials al Departament d’Estudis Anglesos (abans Filologia Anglesa) a la Universitat de Barcelona un cop la Prof. Doireann MacDermott es va retirar. La Dra. Firth és una acadèmica reconeguda internacionalment en l’àmbit esmentat y sempre ha tocat un ventall d’àrees molt ampli, amb especial èmfasi al Carib i a l’Índia. Ha portat l’equip postcolonial amb entusiasme i una dedicació excepcional i continua sent un membre actiu de l’equip docent i investigador. És un honor per  a nosaltres poder oferir-vos la primera sessió plenària amb el seu nom i esperem que aquesta tradició tingui tanta rellevànvia a l’activitat del nostre Centre com la Conferència Doireann MacDermott.


1/ Pacific Solutions 2011. The First Kathleen Firth Lecture: "Pacific Solutions beyond the Pale" by Associate Profesor Baden Offord, Southern Croiss University

 

Lorem ipsumOUR    SPONSORS