The Doireann MacDermott Lecture

Cada any el centre celebra la conferencia de MCD en honor de la Professora Dra. MacDermott. La Professora MacDermott va fundar el Departament d’Angles de la nostra universitat i va ser la primera persona fora d’Anglaterra en introduir el que aleshores es deia Estudis de la Commonwealth i, avui, Estudis Postcolonials.

Últimes conferències:

“The Eighth MacDermott Lecture” impartida por el Dr. Baden Offord (Southern Cross University), titulada “Village in the Jungle”, iba dirigido al curso "Introducció al món postcolonial de parla anglesa" en el Aula Magna (2007)

"The Ninth MacDermott Lecture" impartida por la Dr. Shirley Walker (University of New England),titulada "The Frontier Wars: History and Fiction. Alex Miller's Journey To The Stone Country and Landscape Of Farewell. 'These stories must be told lest none be left to think of them and shed a tear'", iba dirigido al curso "Introducció al món postcolonial de parla anglesa" en el Aula Magna(2008)

"The 20th Doireann MacDermott Lecture". The Sun has Set: Writing Genocide Dr. R. Cheran, Dept of Sociology, Anthropology and Criminology, University of Windsor, Canada, 26 de noviembre de 2019,  12.30 h,  aula 3.4

 

 

"The 21th Doireann MacDermott Lecture"

 

"Between the Colonial and the Post-Colonial: Writing and the Creation of a Third-Space Identity" 

Mark G. Sanchez

 
   
 

14 desembre 2020,

17.30 h. 

 

Please send us an e-mail for online registrationand free access atceatubenrolment@gmail.com

 
  Organitza: Centre d'Estudis Australians i Transnacionals de la Universitat de Barcelona i Màster CRIC.   
     
    In affiliation with IAFOR