Actualitat

Manel Risques publica “Logique militaire et ordre public. Le statut ambigu de l’administration des territoires catalans dans la première moitié du XIXe siècle”

El professor de la Secció Manel Risques Corbella acaba de publicar, juntament a François Godicheau, docent a la Université de Tolouse II, la recerca “Logique militaire et ordre public. Le statut ambigu de l’administration des territoires catalans dans la première moitié du XIXe siècle”, en format de capítol dins del llibre Raison Administrative et logiques […]

El professor de la Secció Manel Risques Corbella acaba de publicar, juntament a François Godicheau, docent a la Université de Tolouse II, la recerca “Logique militaire et ordre public. Le statut ambigu de l’administration des territoires catalans dans la première moitié du XIXe siècle”, en format de capítol dins del llibre Raison Administrative et logiques d’empire coordinat pel propi François Godicheau i Mathieu Grenet, del Institut national universitaire Jean-François Champollion, de Albi (França). El llibre ha estat editat per l’École française de Rome.

El conjunt del volum  a través del treball de diferents especialistes, analitza  com entre l’Antic Règim i el segle XX, sorgeix i s’afirma el poder de la administració, a mesura que s’afirma la necessitat de governar espais múltiples i heterogenis, propers i llunyans. El llibre reflexiona sobre l’administració a partir de l’estudi de casos concrets, inscrits en diferents contextos cronològics i espacials, així com en cultures polítiques i jurídiques molt diverses, duent a terme un intent d’entendre les lògiques administratives des de l’anàlisi de les institucions estatals i les dinàmiques centre-perifèria, tenint en compte també l’¡esfera local.

La recerca de Risques i Godicheau es concentra en el cas espanyol analitzant el desenvolupament d’una administració civil de l’estat liberal durant la primera meitat del segle XIX, analitzant com va estar condicionada per l’existència d’una potència militar que es va fer particularment present en el camp de l’ordre públic i va influir fortament en la governança dels territoris. En determinats territoris peninsulars com Catalunya, l’entrada el sistema constitucional va estar durant molt de temps pertorbada per la intervenció de l’autoritat militar, que va establir una relació complexa amb les elits catalanes. El seu poder va venir a través de la subordinació de les autoritats civils de les províncies (els “líders polítics”, després els governadors civils), així com a través del recurs sistemàtic a l’excepcionalitat legal en situacions de conflicte social i polític.

 

Aquesta la referència completa del capítol:

RISQUES, Manel i GODICHEAU, François “Logique militaire et ordre public. Le statut ambigu de l’administration des territoires catalans dans la première moitié du XIXe siècle”, a: GRENET, Mathieu; GODICHEAU, François. Raison administrative et logiques d’empire (XVIe-XIXe siècle) l’École française de Rome, Roma, 2021 p. 147-166

Podeu consultar el text en aquest enllaç