Actualitat

Publicat Les traduccions com a eina de modernització cultural: el pensament i l’assaig a Edicions 62 (1962-1975)

Publicat l’estudi “Les traduccions com a eina de modernització cultural: el pensament i l’assaig a Edicions 62 (1962-1975)” del professor de la Secció Cerles Santacana al núm 20 de la revista Treballs de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, publicada per l’Institut d’Estudis Catalans. L’article forma part d’una recerca més àmplia que vol analitzar […]

Publicat l’estudi “Les traduccions com a eina de modernització cultural: el pensament i l’assaig a Edicions 62 (1962-1975)” del professor de la Secció Cerles Santacana al núm 20 de la revista Treballs de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, publicada per l’Institut d’Estudis Catalans.

L’article forma part d’una recerca més àmplia que vol analitzar la cultura catalana dels anys del tardofranquisme i, en concret, el pas d’un plantejament resistencial a un de nou i més dinàmic orienatta a incidir en el debat públic.

En concret, l’article es concentra en fer una panoràmica de les iniciatives editorials de finals dels anys 60 i, concretament, en el cas d’Edicions 62 i en la seva aposta per a la publicació d’assaig de pensament contemporani, en diverses col·leccions, proposant un anàlisi que té en compte tant l’element quantitatiu com el qualitatiu. Finalment, l’article deixa obert el camí per a la continuació de la recerca, plantejant l’estudi de la recepció de les obres publicades.

 

SANTACANA, Carles Les traduccions com a eina de modernització cultural: el pensament i l’assaig a Edicions 62 (1962-1975) Treballs de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, 20, 2021, pp. 125-144.