Actualitat

Publicat “L’evolució de la població a Catalunya als segles XVI i XVII” de Llorenç Ferrer Alós

El professor de la nostra Secció Llorenç Ferrer Alós acaba de publicar l’article “L’evolució de la població a Catalunya als segles XVI i XVII” al número 41 de la revista Pedralbes. La recerca remarca com la manca de recomptes sobre la població de Catalunya al segle XVII l’ha convertit en un segle difícil d’estudiar. En […]

El professor de la nostra Secció Llorenç Ferrer Alós acaba de publicar l’article “L’evolució de la població a Catalunya als segles XVI i XVII” al número 41 de la revista Pedralbes. La recerca remarca com la manca de recomptes sobre la població de Catalunya al segle XVII l’ha convertit en un segle difícil d’estudiar. En aquest article es proposa la utilització massiva de sèries parroquials per revisar l’evolució demogràfica d’aquest segle i intentar expli-car-la. Aquesta evolució es caracteritza per un estancament provocat per una pro-funda crisi a mitjan segle i per una recuperació cap al final. L’explicació la troba-rem en l’elevada mortalitat, especialment la catastròfica i una fecunditat moderada. S’aporten també dades sobre el creixement demogràfic del segle XVI.

Ferrer Alós, Ll. “L’evolució de la població a Catalunya als segles XVI i XVII”, Pedralbes, 21, 2021, pp. 91-142

Podeu consultar l’article en aquest enllaç