Tesis Doctorals
2005-2006

La modernització del pensament liberal en el sud europeu a finals del segle XIX

Autor: CATTINI, Giovanni C.

Director: Dr. Jordi Casassas Ymbert, catedràtic emèrit

Universitat de Barcelona, 2006