Abonaments

foto abonaments QUÈ VOL DIR SER ABONAT A ESPORTS UB?

El fet d’estar abonat dóna dret a la utilització de totes les instal·lacions, a més inclou l’assistència a les activitats dirigides orientades a potenciar la millora del sistema cardiovascular i muscular, així como la flexibilitat, tot cercant l’harmonia entre el cos i la ment.

L’abonament pot ser mensual o anual tenint en compte que l’anual no es renova automàticament i el mensual si.

L’entrada puntual dóna dret a l’accés a tota la instal·lació i a assistència a les activitats dirigides.

Fes-te soci

Informació  inscripcions i accessos

TARIFES 2017   
Abonaments Matrícula Mensual Anual(*)
Comunitat UB: Estudiants, PDI i PAS
45,00 € 30,00 € 333,00 €
Altres membres de la UB i Grup UB, Antics Membres de la UB amb carnet d’Alumni
45,00 € 34,00 € 380,00 €
Familiars directes (cònjuges i fills) de la comunitat UB: Estudiants, PDI i PAS, i d’altres membres de la UB i Grup UB, Membres d’altres Universitats (Estudiants, PDI i PAS)
45,00 € 40,00 € 449,00 €
Externs
45,00 € 44,00 € 528,00 €
Tarifa infantil mensual
1 adult amb abonament mensual
nen de 7 a 16 anys (màx. 16 anys)  22,50€ 10,00 €
Tarifa infantil anual
1 adult amb abonament anual
Tarifa infantil anual. De 7 – 16 anys (màx. 16 anys)  114,00 €
Abonament Estiu*
Tres mesos juny-juliol-agost o juliol-agost-setembre
Comunitat UB 70,00 €
Externs 90,00 €
Infantil Abonament Estiu
La mateixa tarifa que el titular adult –  70 o 90 €
*Per a nous abonaments de l’any en curs.
Promocions
Estudiants UB
12 X 7 (ESTUDIANTS octubre-setembre) 200,00 €
SEMESTRAL (est. temporals estudiants progra. intercanvi) 120,00 €
8×5 (ESTUDIANTS febrer-setembre) 156,00 €
(*)Sense matrícula
Tarifes
Entrada Puntual Adult 10,00 €
Entrada puntual Infantil (de 4 a 16 anys) 7,00 €
Bono 10 entrades  80,00 €
Activa’t 10 (exclusiu UB)  70,00 €
Lloguer pala pádel  4,00 €
Candau  5,00 €
Lloguer armariet  8,00€ / mes
Duplicat clau armariet 12,50 €