Crèdits

Els estudiants de grau de la Universitat de Barcelona, participants en les diferents activitats que ofereix Esports UB poden aconseguir crèdits ECTS per la pràctica esportiva a les nostres instal·lacions, al campus de Bellvitge o bé amb la participació en la competició universitària.

Les modalitats per obtenir aquests crèdits són:

Modalitats Normativa 1r Semestre 2023 – 24 Normativa 2n Semestre 2023 – 241r Semestre 2023-242n Semestre 2023-24
Activitats esportives dirigides Campus DiagonalPràctica Combinada DIAGONAL
Activitats esportives dirigides Campus BellvitgePràctica Combinada BELLVITGE
Competició intrauniversitària
Competició interuniversitàriaPràctica COMPETICIONS
Escoles esportivesPràctica Escoles Esportives

Programa de crèdits – 40,25 €