Crèdits

Els estudiants de grau de la Universitat de Barcelona, participants en les diferents activitats que ofereix Esports UB poden obtenir crèdits ECTS per la pràctica esportiva a les nostres instal·lacions, al campus de Bellvitge o bé amb la participació en la competició universitària.

Les modalitats per obtenir aquests crèdits són:

Crèdits ECTS
 Modalitats Normativa 1er Semestre 2021-22 2on Semestre 2021-22
Activitats esportives dirigides -Campus Diagonal Pràctica Combinada DIAGONAL ECTS Campus Diagonal 1er Semestre ECTS  Campus Diagonal 2n Semestre
Activitats esportives dirigides -Campus Bellvitge Pràctica Combinada BELLVITGE ECTS Campus Bellvitge 1er Semestre ECTS Campus Bellvitge 2n Semestre
Competició intrauniversitària  Pràctica Lligues Universitàries  – ECTS_Lligues Universitàries 2n semestre
Competició interuniversitària Pràctica COMPETICIONS  – ECTS_COMPETICIONS 2n semestre
Programa d’activitats esportives susceptibles d’obtenció de crèdits ECTS  aprovades per la Comissió Acadèmica de la UB
36,18 €