Serveis d’Esports

SERVEI D’ESPORTS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

La missió d’Esports UB és donar servei en matèria d’esport, salut i lleure tant als membres de la Comunitat de BKC (Barcelona Knowledge Campus) com a la ciutadania en general.

Amb l’objectiu de contribuir a la millora de la salut, les relacions interpersonals i la qualitat de vida, Esports UB s’orienta ver una gestió de qualitat i d’excel·lència per tal de contribuir al desenvolupament integral de la Societat.

Els 100.000 m2 d’equipaments esportius acullen una àmplia oferta d’activitats dirigides i posen a l’abast de la comunitat universitària un conjunt d’instal·lacions com ara pistes de tennis i pàdel, sales d’activitats dirigides i de condicionament físic, camp de futbol amb gespa artificial i camp rugbi, pavelló poliesportiu i pista d’atletisme, entre d’altres.

Dins de l’àmbit formatiu els nostres estudiants:

Poden incorporar la seva activitat física i de competició al seu itinerari curricular a través dels crèdits esportius, tant pel que fa als estudis de diplomatura, llicenciatura o Grau (ECTS). Poden gaudir d’un conjunt d’activitats orientades a les competicions esportives intra i interuniversitàries a nivell català, estatal i internacional.Poden integrar-se en el Programa d’esportistes d’alt nivell aprovat pel Consell de Govern de la UB.

Esports UB també dissenya un campus d’estiu específic per infants i joves entre 3 i 15 anys, per tal de fomentar els hàbits higiènic-esportius i de salut entre els més joves.

L’ambient i el tracte social que predomina a Esports UB, si bé és genuïnament universitari, també està obert a la Societat i comparteix protagonisme amb empreses, entitats i particulars de diversos àmbits professionals, que també tenen la possibilitat d’accedir a aquests equipament esportius i d’oci i gaudir-ne, ja sigui com a usuaris puntuals, com abonats o bé llogant temporalment algunes de les diverses instal·lacions.

Carta de serveis

En el desig d’aconseguir un acompliment òptim de les seves finalitats, Esports UB vol dotar-se i fer pública la present Carta de Serveis, on es recullen la informació i els compromisos d’actuació més propers per a les necessitats dels seus presents i futurs abonats i usuaris, amb una voluntat de treball orientada a la millora continuada de la qualitat de les seves prestacions i serveis, així com al compliment dels compromisos adquirits.

Consulteu aquí la versió resum de la Carta de serveis.

Gerard Ferragut Director d’Esports UB