Abonaments

QUÈ VOL DIR SER ABONAT A ESPORTS UB?

El fet d’estar abonat dóna dret a la utilització de totes les instal·lacions, a més inclou l’assistència a les activitats dirigides orientades a potenciar la millora del sistema cardiovascular i muscular, així como la flexibilitat, tot cercant l’harmonia entre el cos i la ment.

L’abonament és mensual i es renova automàticament.

L’entrada puntual dóna dret a l’accés a tota la instal·lació i a l’assistència a les activitats dirigides (temporalment fora de servei).

Fes-te soci

INFORMACIÓ GENERAL ACCESSOS I INSCRIPCIONS ABONAMENTS

TARIFES 2020 
Abonaments Matrícula Mensual
Comunitat UB: Estudiants, PDI i PAS
45,00 € 30,00 €
Altres membres de la UB i Grup UB, Antics Membres de la UB amb carnet d’Alumni
45,00 € 34,00 €
Familiars directes (cònjuges i fills) de la comunitat UB: Estudiants, PDI i PAS, i d’altres membres de la UB i Grup UB, Membres d’altres Universitats (Estudiants, PDI i PAS)
45,00 € 40,00 €
Externs
45,00 € 44,00 €
Tarifa infantil mensual
1 adult amb abonament mensual
nen de 7 a 16 anys (màx. 16 anys)  22,50€ 10,00 €
Promocions*
Estudiants UB
Estudiants UB curs acadèmic ( 1 de setembre-31 de juliol) 200,00 €
Estudiants UB curs acadèmic ( 1 de febrer-31 de juliol) 120,00 €
Estades temporals programes intercanvi (Semestral)  120,00 €
(*)Sense matrícula
Tarifes
Lloguer pala pàdel 5,03 €
Candau 5,03 €
Lloguer armariet 10,05 €
Duplicat clau armariet 15,08  €