Abonaments

QUÈ VOL DIR SER ABONAT A ESPORTS UB?

El fet d’estar abonat dóna dret a la utilització de totes les instal·lacions, a més inclou l’assistència a les activitats dirigides orientades a potenciar la millora del sistema cardiovascular i muscular, així como la flexibilitat, tot cercant l’harmonia entre el cos i la ment.

L’abonament és mensual i es renova automàticament.

L’entrada puntual dóna dret a l’accés a tota la instal·lació i a l’assistència a les activitats dirigides (temporalment fora de servei).

Fes-te soci

INFORMACIÓ GENERAL ACCESSOS I INSCRIPCIONS ABONAMENTS

TARIFES 2023 – 2024
Abonaments Matrícula Mensual
Comunitat UB: Estudiants, PDI i PAS
50,06 € 32,40 €
Altres membres de la UB i Grup UB, Antics Membres de la UB amb carnet d’Alumni
50,06 € 37,82 €
Familiars directes (cònjuges i fills) de la comunitat UB: Estudiants, PDI i PAS, i d’altres membres de la UB i Grup UB, Membres d’altres Universitats (Estudiants, PDI i PAS)
50,06 € 44,50 €
Externs
50,06 € 48,95 €
Tarifa infantil mensual
1 adult amb abonament mensual
nen de 7 a 16 anys (màx. 16 anys)  25,03 € 11,12 €
Promocions*
Estudiants UB
Estudiants UB curs acadèmic ( 1 de setembre-31 de juliol) 200,00 €
Estudiants UB curs acadèmic ( 1 de febrer-31 de juliol) 120,00 €
(*)Sense matrícula
Tarifes
Entrada un dia adult 10,80 €
Entrada un dia infantil 7,02 €
Lloguer pala pàdel 5,60 €
Candau 5,60 €
Lloguer armariet 11,38 €
Duplicat clau armariet 16,77  €