Empreses

L’orientació d’Esports UB vers la Societat i la Ciutadania en general dóna un especial protagonisme a col·lectius d’empreses, entitats i particulars de diversos àmbits professionals, que també tenen la possibilitat d’accedir a aquests equipaments esportius i d’oci i gaudir-ne, ja sigui com a usuaris puntuals, com abonats o bé llogant temporalment algunes de les diverses instal·lacions per a la pràctica competitiva.

Dossier Empreses

Dossier de patrocini