Horaris

Taula activitats

dilluns
10,00 - 11,00 h BODY BALANCE
11,00 - 12,00 h UB CYCLING
12,00 - 13,00 h PILATES
13,00 - 14,00 h AQUAGIM
17,30 - 18,30 h BODY BALANCE
18,30 - 19,00 h A.C ESTIRAMENTS
18,30 - 19,30 h ZUMBA
19,30 - 20,30 h BODY PUMP
20,30 - 21,30 h UB CYCLING
dimarts
10,00 - 11,00 h SÈNIORS
12,00 - 13,00 h TAI TXI
13,00 - 14,00 h IOGA
18,00 - 18,30 h GRIT STRENGTH
18,30 - 19,00 h GRIT CARDIO
19,00 - 20,00 h BODY PUMP
19,00 - 20,30 h UB RUNNERS
20,00 - 21,00 h BODY BALANCE
dimecres
10,00 - 11,00 h ESQUENA SALUT
11,00 - 12,00 h ZUMBA
11,30 - 12,30 h A.C. PILATES
12,00 - 13,00 h BODY PUMP
14,00 - 15,00 h AQUAGIM
17,30 - 18,30 h PILATES
18,30 - 19,00 h GRIT CARDIO
18,30 - 19,00 h A.C.: CIRCUIT
19,00 - 19,30 h GRIT STRENGTH
19,30 - 20,30 h UB CYCLING
20,30 - 21,30 h BODY PUMP
dijous
10,00 - 11,00 h SÈNIORS
11,15 - 12,15 h BODY BALANCE
12,00 - 13,00 h TAI TXI
13,00 - 14,00 h IOGA
18,00 - 19,00 h UB CYCLING
19,00 - 20,00 h BODY PUMP
19,00 - 20,30 h UB RUNNERS
20,00 - 21,00 h ZUMBA
divendres
10,30 - 11,30 h ZUMBA
11,30 - 12,30 h BODY PUMP
12,30 - 13,30 h A.C. PILATES
17,30 - 18,30 h BODY BALANCE
18,30 - 19,00 h GRIT CARDIO
18,30 - 19,00 h A.C: ABDOMINALS
19,00 - 19,30 h GRIT STRENGTH
19,30 - 20,30 h BODY PUMP
dissabte
10,00 - 11,00 h BODY PUMP
11,00 - 12,00 h BODY BALANCE
 
AC Les activitats complementàries es realitzen a la sala de condicionament físic
UB RUNNERS Dimarts i dijous el punt de trobada serà el vestíbul de l’edifici de la piscina
* Les sessions d’Aquagim són de 45’ començant totes 10’ més tard de l‘hora marcada i acaban 5’ abans
* Aquest horari pot tenir modificacions durant l’any, en funció de les instruccions de la Gerència que modifiquin el calendari d’obertura i tancament de les dependències de la UB