Horaris

Taula activitats

dilluns
11,00 - 12,00 h UB CYCLING
11,00 - 12,00 h ESQUENA SALUT
12,00 - 13,00 h BODY PUMP
12,00 - 13,00 h BODY BALANCE
13,00 - 14,00 h AQUAGIM
14,00 - 15,00 h PILATES
17,30 - 18,30 h BODY BALANCE
18,30 - 19,00 h A.C ESTIRAMENTS
18,30 - 19,30 h ZUMBA
19,00 - 20,30 h UB RUNNERS
19,30 - 20,30 h BODY PUMP
20,30 - 21,30 h UB CYCLING
dimarts
11,00 - 12,00 h SÈNIORS
12,00 - 13,00 h TAI TXI
12,00 - 13,00 h ZUMBA
13,00 - 14,00 h IOGA
13,00 - 14,00 h BODY PUMP
17,00 - 18,00 h UB CYCLING
18,00 - 18,30 h GRIT
18,30 - 19,30 h BODY PUMP
19,00 - 20,00 h AQUAGIM
19,30 - 20,00 h GRIT
20,00 - 21,00 h BODY BALANCE
dimecres
10,00 - 10,30 h GRIT
10,00 - 11,00 h ESQUENA SALUT
10,30 - 11,00 h GRIT
11,00 - 12,00 h PILATES
11,00 - 12,00 h UB CYCLING
12,00 - 13,00 h AQUAGIM
12,00 - 13,00 h BODY PUMP
13,00 - 14,00 h BODY BALANCE
14,00 - 15,00 h PILATES
17,30 - 18,30 h PILATES
18,30 - 19,00 h GRIT
18,30 - 19,00 h A.C.: CIRCUIT
19,00 - 19,30 h GRIT
19,00 - 20,30 h UB RUNNERS
19,30 - 20,30 h UB CYCLING
20,30 - 21,30 h ZUMBA
20,30 - 21,30 h BODY PUMP
dijous
11,00 - 12,00 h SÈNIORS
12,00 - 13,00 h TAI TXI
12,00 - 13,00 h UB CYCLING
13,00 - 14,00 h IOGA
13,00 - 14,00 h BODY PUMP
17,00 - 18,00 h PILATES
18,00 - 19,00 h UB CYCLING
19,00 - 20,00 h AQUAGIM
19,00 - 20,00 h BODY PUMP
20,00 - 21,00 h ZUMBA
divendres
08,30 - 09,00 h BODY PUMP
09,00 - 10,00 h UB CYCLING
10,00 - 10,30 h FLEXIBILITAT
10,30 - 11,30 h ZUMBA
11,30 - 12,30 h BODY BALANCE
12,30 - 13,30 h AQUAGIM
13,30 - 14,30 h PILATES
17,30 - 18,30 h BODY BALANCE
18,30 - 19,00 h GRIT
18,30 - 19,00 h A.C: ABDOMINALS
19,00 - 19,30 h GRIT
19,30 - 20,30 h BODY PUMP
dissabte
10,00 - 11,00 h BODY PUMP
11,00 - 12,00 h BODY BALANCE
12,00 - 13,00 h ZUMBA
Horaris de les activitats 2017- 2018  
AC Les activitats complementàries es realitzen a la sala de condicionament físic
UB RUNNERS Dilluns i dimecres el punt de trobada serà el vestíbul de l’edifici de la piscina
* Les sessions d’Aquagim són de 45’ començant totes 10’ més tard de l‘hora marcada i acaban 5’ abans
* Aquest horari pot tenir modificacions durant l’any, en funció de les instruccions de la Gerència que modifiquin el calendari d’obertura i tancament de les dependències de la UB