Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Física Imatge de diagramació
Inici Facultat Inici UB   
Imatge de diagramació
Doctorat Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Índex
Informació General
Admissió i Accés
Matrícula
Pla de recerca
Dipòsit de la tesi
Beques
Normativa
Enllaços d'interès
 
Icona d'informació
Universitat de Barcelona
Facultat de Física Oficina de Postgraus
imatge de diagramacióC. de Martí i Franquès, 1
08028 Barcelona
Telèfon: 934039075
Fax: 934021118

Queixes i suggeriments

 

 
     
 

Dipòsit de la tesi

Cita prèvia

Finalitzada l'elaboració de la tesi doctoral el doctorand ha de sol·licitar a la Comissió Acadèmica del programa l'autorització per dipositar-la. Aquesta sol·licitud es pot presentar sempre que el pla de recerca hagi obtingut dos informes positius consecutius de seguiment i avaluació anual.*

Aplicació del règim de permanència als doctorands que han iniciat un programa de doctorat a l'empara del RD 99/2011 amb anterioritat al curs 2019/2020 (Disposició Transitòria Novena). Sol·licitud ampliació termini de dipòsit de tesi d'acord amb la Disposició Transitòria Novena (data limít 23 de juliol de 2019).

IMPORTANT: Els terminis que heu de tenir en compte des dels moment de dipòsit fins a la data de defensa són els indicats en els TERMINIS DE PROCESSOS. No es pot assegurar de cap manera uns terminis més curts.

- Termini: per tal de no haver de fer la matrícula del curs següent s'haurà de sol·licitar el dipòsit de la tesi abans de l'1 d'octubre.

- Tesis Presentades com a compendi de publicacions**: Normativa pròpia de la Facultat de Física.

- Tesis redactades en llengües diferents del català o castellà: Normativa pròpia de la Facultat de Física.

- Tesis realitzades en el marc d'un conveni de cotutela: veure Art. 57 i següents de la NORMATIVA REGULADORA DEL DOCTORAT A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA.

- Tesis sotmeses a processos de protecció o transferència de tecnologia o de coneixement: veure Art. 38 de la NORMATIVA REGULADORA DEL DOCTORAT A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA.

- Acreditació de l'experiència investigadora dels membres dels tribunals que han de jutjar la tesi doctoral: Normativa pròpia de la Facultat de Física.

Tesis Dipositades i properes lectures previstes

Properes Comissions previstes

Impresos relacionats

RECORDEU QUE CAL DEMANAR CITA PRÈVIA PER FER QUALSEVOL GESTIÓ EN LA SECRETARIA.

*Art. 34 de la NORMATIVA REGULADORA DEL DOCTORAT A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA.

** Comissió de Doctorat de la Facultat de Física del dia 18 de desembre de 2008. Veure també Art. 37 de la NORMATIVA REGULADORA DEL DOCTORAT A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA.

*** Veure art. 49 de la NORMATIVA REGULADORA DEL DOCTORAT A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA.

 

 
 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria d'Estudiants i Docència Facultat de Física
Última actualització o validació:21.06.2019