Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Física Imatge de diagramació
Inici Facultat Inici UB   
Imatge de diagramació
PREMIS EXTRAORDINARIS DELS ENSENYAMENTS DE LA FACULTAT DE FÍSICA - curs 2015/16 Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

Graus

D'acord amb la normativa aprovada per Consell de Govern de 19 de juliol de 2011, cada curs acadèmic es poden atorgar premis extraordinaris per als diferents ensenyaments oficials de grau que imparteixi la Universitat de Barcelona.
Per tant, poden concòrrer al premi els estudiants que hagin finalitzat els estudis de grau en el curs acadèmic 2015-2016 als ensenyaments de:

 • Grau de Física
 • Grau d'Enginyeria Enginyeria Electrònica de Telecomunicació

  Requisits:

  Els premis extraordinaris s'atorguen a tots els alumnes que hagin finalitzat els estudis el curs anterior a aquell en què es concedeix el premi amb una nota mitjana o igual a 9,0, calculada segons la normativa vigent a cada moment.
  En aquells ensenyaments en què cap estudiant no hagi obtingut la qualificació esmentada en el paràgraf anterior, el centre ha de proposar la concessió de premi extraordinari entre els que hagin obtingut una nota mitjana igual o superior a 8,5; calculada segons la normativa vigent.

  Procediment:

  En el curs 2015/16 no es donen les condicions per que s'obri convocatòria de sol·licituds. En el cas d'expedients amb una nota igual o superior a 9,0; es procedirà a formular, directament, la proposta dels estudiants premiats. Aquests, rebran (durant el mes de desembre) una confirmació de que els seus expedients han estat valorats.

  normativa premis extraordinaris dels ensenyaments oficials de grau

   


  Masters Oficials

  D'acord amb la normativa aprovada per Consell de Govern de 19 de juliol de 2011, cada curs acadèmic es poden atorgar premis extraordinaris als estudiants que hagin finalitzat els estudis de màster oficial.
  Per tant, poden concòrrer al premi els estudiants que hagin finalitzat els estudis de màster oficial en el curs acadèmic 2015-2016 als ensenyaments de:

 • Màster d'Astrofísica, Física de Partícules i Cosmologia
 • Màster d'Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica
 • Màster d'Enginyeria Biomèdica
 • Màster de Física Avançada
 • Màster de Física Nuclear
 • Màster de Meteorologia
 • Màster de Nanociència i Nanotecnologia

  Requisits:

  Poden optar al premi extraordinari els estudiants que hagin finalitzat els estudis amb una nota mitjana igual o superior a 9,0; calculada segons la normativa vigent a cada moment i que ho sol·licitin (veure el procediment i els terminis al peu d'aquest apàgina).

  normativa premis extraordinaris màsters oficials

  Procediment:

  La persona interessada ha de sol·licitar poder participar en la convocatòria per a l'atorgament del premi extraordinari de l'ensenyament que hagi cursat, mitjançant l'imprés de sol·licitud i presentar-lo a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Fisica en el termini que s'indica a continuació.

  Termini de presentació:

  Del 30.11.2016 al 13.01.2017, a la Secretaria d’estudiants i docència de la Facultat de Física.

   

  Barcelona, 29 de novembre de 2016

 • Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
    © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria d'Estudiants i Docència Facultat de Física
  Última actualització o validació:30.11.2016