El Grup d’innovació en docència en Organització d’Empreses, GIDOE , es va crear a l’any 1997. Actualment és grup d’innovació docent consolidat per la Universitat de Barcelona, amb codi 2008GIDCUB/47. Actualment en formen part 19 professors i professores de Universitat de Barcelona.

Sorgeix amb la finalitat de contribuir a la millora la docència universitària mitjançant innovacions metodològiques que permetin als estudiants –de qualsevol ensenyament– incorporar, relacionar i assimilar els conceptes de direcció i organització d’empreses, intentant escurçar la distància entre la teoria i la pràctica professional.

En concret les línies de recerca docent són:

 • la motivació del professorat i l’alumnat, els motius d’absentisme i l’abandonament
 • la recerca en competències
 • el desenvolupament dels equips docents
 • el treball amb cassos i simulacions
 • la mentoria i tutoria,
 • l’aplicació d’estratègies d’ensenyament vinculades a l’Aprenentatge Basat en Problemes (PBL) a les aules
 • les metodologies més adequades per la docència en l’ambit de l’organització d’empreses, en el marc de l’Espai Europeu de Educació Superior (EEES)

Objectius del grup

L’objectiu d’aquest grup és contribuir a la millora de la docència universitària mitjançant innovacions metodològiques que permetin als estudiants – de qualsevol ensenyament- incorporar, relacionar i assimilar els conceptes de direcció i organització d’empreses.

En concret les línies de recerca docent són:

 • Mesurar l’absentisme i l’abandonament dels estudiants universitaris
 • Noves metodologies docents:
  • Millorar la motivació i assimilació de conceptes a l’aula i facilitar la seva aplicació a la realitat i/o societat
  • Innovar en metodologies d’avaluació, especialment aplicables a grups de grandària elevada (superior a 80 alumnes)
 • Aplicació d’estratègies d’ensenyament vinculades a l’Aprenentatge Basat en Problemes (PBL) a les aules:
  • Dissenyar estratègies i casos – visuals i escrits- per a utilitzar a les classes
  • Proposar innovacions docents que fomentin l’assistència activa a classe
 • Potenciar la posada en pràctica dels crèdits ECTS i establir una metodologia adequada per la docència en l’àmbit de l’organització d’empreses
  • Desenvolupar una metodologia per avaluar les competències en els estudiants
  • Dissenyar recursos i estratègies que desenvolupin el judici crític en els estudiants
  • Millorar el treball en equip, tant en equips docents de professors com de treball per a estudiants