skip to Main Content

Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (1982) i en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona (1988), és doctor en Geografia per aquesta mateixa universitat (1999), amb una tesi sobre toponímia dirigida pel Dr. Vicenç Maria Rosselló i Verger. Va treballar com a Tècnic Superior d’administració en diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, i de 1990 a 1996 va exercir el càrrec de Cap de Secció de Delimitació Territorial al Departament de Governació. Entre 1990 i 1995 va compaginar les tasques en l’administració amb la feina com a professor associat al Departament de Geografia la Universitat de Barcelona. Professor Titular d’Anàlisi Regional des de 2003, i acreditat a Càtedra el 2016. Els camps als quals ha dedicat més atenció, a nivell de docència i investigació, són l’anàlisi regional, la geografia rural i agrària, l’ordenació del territori i l’urbanisme, l’organització administrativa del territorio, la toponímia, el paisatge i el vessant cultural i històric de la geografia, com també la seva dimensió teòrica i les interrelacions entre literatura i geografia. Investigador principal de quatre projectes de recerca interuniversitaris estatals, que han tingut com a eix l’estudi de la construcció humana i cultural del paisatge. Ha dirigit sis tesis doctorals i compta amb tres trams de recerca reconeguts.

És autor (o coautor) o editor (o coeditor) d’un total de 34 llibres relacionats amb els camps temàtics indicats, així com de 90 capítols de llibre, 155 articles científics o d’alta divulgació i 130 comunicacions i ponències en congressos nacionals i internacionals . Ha realitzat estades de recerca a la University of Keele (Regne Unit), Oulun i Aalto Yliopisto (Finlàndia), Ostravská Univerzita (República Txeca), Universidad de Cuyo, Mendoza (Argentina), Universidade Estadual de Bahia (Brasil) i Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, Popayán (Colòmbia). Patró fundador de la Fundació Urbs i Territori Ildefons Cerdà (2007).

Ha col·laborat com a articulista i com a assessor geogràfic en diferents mitjans de comunicació, i ha dirigit, entre 2003 i 2010, la col·lecció de llibres de geografia Descoberta, de Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Ha estat coordinador científic del XXIV International Congress of Onomastic Sciences (ICOS-24, Barcelona, ​​setembre 2011), i coeditor de les seves actes. Secretari general de la Societat d’Onomàstica (2010-2013), i actualment president d’aquesta entitat.

Back To Top