skip to Main Content

Llicenciat en Geografia per la Universitat de Barcelona el 1998 i Doctorat en Geografia per la mateixa universitat el 2005, sota la direcció de la Dra. Maria Sala Sanjaume. La temàtica de la tesi doctoral va ser en Geomorfologia Fluvial, i es va centrtar en l’estudi del transport de sediment en suspensió i l’establiment del balanç de sediment  a la conca del riu Anoia.

És professor associat al Departament de Geografia de la mateixa universitat des del curs 2007-08 on ha impartit diverses assignatures, entre les que cal destacar la Hidrogeografia i Geografia dels Sòls, Tècniques Quantitatives i Qualitatives en Geografia i Geomorfologia Fluvial. També imparteix classes de Gestió Pública i Privada d el’Aigua al Màster de Ciència i Gestió Integral de l’Aigua, que s’imparteix a la Facultat de Ciències de la Terra de la Universitat de Barcelona.

És membre del grup de recerca GRAM des de l’any 2000 i membre de l’Institut de Recerca de l’Aigua, amb seu a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona (2018).

Els principals interessos de recerca es centren en l’estudi de les conseqüències en la hidrologia i del transport de sediment fluvial en funció dels canvis en els usos del sòl i també en els processos d’erosió. També cal destacar l’establiment de balanços d’aigua i sediment en suspensió i dissolt en conques fluvials també i també té interès en l’estudi de la vegetació de ribera i els canvis o efectes com a conseqüènca de les activitats antròpiques així com la transformació i evolució del paisatge fluvial.

 

Back To Top